Електронний тренажер Пишу грамотно!

Пропонується інтеративний посібник для учнів, які навчаються в школах із українською мовою навчання та опановують курс «Українська мова».



Учні в ігровій формі закріплять навчальний матеріал із розділу курсу «Правопис». В посібнику пропонується не лише теоретичний матеріал, а й практичні завдання у вигляді тренувань різного рівня складності із кожної теми розділу курсу.

Щоб перевірити рівень засвоєння знань, у кінці кожного розділу пропонується пройти гру-ходилку.

Перейти до завантаження електронного тренажера «Пишу грамотно! Відпрацювання орфограм з української мови. 4 клас»



 

Залишити відповідь