Електронний конструктор уроку. Хімія. 7 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 7 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 47 конспектів усіх уроків до курсу «Хімія. 7 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 47 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 737 ілюстрацій до курсу.
  • Бонуси: Календарне планування, корисні посилання, додатки


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті
Урок 2. Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я
Урок 3. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні тіла. Матеріали
Урок 4. Фізичні властивості речовин. Чисті речовини й суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей
Урок 5. Чисті речовини й суміші. Способи розділення сумішей
Урок 6. Практична робота № 2. Розділення суміші кухонної солі й піску
Урок 7. Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви й символи. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи
Урок 8. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів
Урок 9. Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі
Урок 10. Хімічні формули речовин
Урок 11. Самостійна робота
Урок 12. Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв’язок між розміщенням елемента в періодичній системі та його валентністю
Урок 13. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів
Урок 14. Тренувальні вправи. Гра «Хто швидше?»
Урок 15. Контрольна робота № 1 за темою «Початкові хімічні поняття»
Урок 16. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою
Урок 17. Масова частка елемента в складній речовині
Урок 18. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують
Урок 19. Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ
Урок 20. Систематизація знань за темою «Відносна молекулярна маса речовини. Масові частки елементів. Фізичні й хімічні явища»
Урок 21. Самостійна робота за темою «Відносна молекулярна маса речовини. Масові частки елементів. Фізичні й хімічні явища»
Урок 22. Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. Озон
Урок 23. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння
Урок 24. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Урок 25. Тренувальні вправи. Закон збереження маси речовин. Рівняння реакцій
Урок 26. Самостійна робота за темою «Хімічні рівняння»
Урок 27. Одержання кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню
Урок 28. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення
Урок 29. Практична робота № 4. Одержання кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності
Урок 30. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози)
Урок 31. Види окиснення. Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин
Урок 32. Систематизація знань за темою «Кисень»
Урок 33. Самостійна робота за темою «Кисень»
Урок 34. Кругообіг оксигену в природі. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню
Урок 35. Контрольна робота за темою «Кисень»
Уроки 36-37. Хімічна гра «Життєвий газ»
Урок 38. Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник
Урок 39. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Виготовлення розчину. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини
Урок 40. Обчислення масової частки й маси речовини в розчині
Урок 41. Самостійна робота за темою «Розчини. Масова частка розчиненої речовини»
Урок 42. Взаємодія води з оксидами неметалічних елементів. Поняття про кислоти. Поняття про індикатори
Урок 43. Взаємодія води з оксидами неметалічних елементів. Кислотні дощі
Урок 44. Взаємодія води з оксидами металічних елементів. Поняття про основи
Урок 45. Конференція «Вода. Значення води й водних розчинів у природі та житті людини»
Урок 46. Конференція «Вода. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях і в домашніх умовах»
Урок 47. Незвичайні оксиди. Коштовні камені: корунд, рубін, сапфір, гірський кришталь
Урок 48. Незвичайні властивості звичайних газів: кисню, азоту, вуглекислого газуПерейти до завантаження ЕКУ Хімія. 7 клас

Залишити відповідь