Електронний конструктор уроку. Хімія. 10 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 10 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 34 конспекти усіх уроків до курсу «Хімія. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 32 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку 3.0»;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 219 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

І СЕМЕСТР
Повторення основних питань курсу хімії основної школи
Урок 1. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома
Урок 2. Хімічний зв’язок, будова речовини
Урок 3. Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції
Урок 4. Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції
Тема 1. Неметалічні елемент и та їхні сполуки
Урок 5. Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення в природі
Урок 6. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Урок 7. Загальні хімічні властивості неметалів
Урок 8. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота
Урок 9. Амоніак: властивості, використання. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію
Урок 10. Одержання амоніаку в лабораторії. Загальна схема одержання амоніаку в промисловості
Урок 11. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі
Урок 12. Практична робота 1. Одержання карбон(IV) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів
Урок 13. Сульфатна кислота. Фізичні й хімічні властивості
Урок 14. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон. Розв’язання розрахункових задач з обчислення маси (об’єму, кількості речовини) продукту реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку
Урок 15. Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач
Урок 16. Контрольна робота № 1 з теми «Неметали та їхні сполуки»
ІІ СЕМЕСТР
Тема 1. Неметалічні елемент и та їхні сполук и (продовження)
Урок 17. Нітратна й фосфатна кислоти, їх властивості
Урок 18. Нітрати й фосфати. Поняття про нітрати, проблеми їх умісту в продуктах харчування. Загальні відомості про нітратні й фосфатні добрива. Кругообіг Нітрогену в природі
Урок 19. Карбонатна кислота. Карбонати й гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонатіон
Урок 20. Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон
Урок 21. Використання неметалів та їхніх сполук. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект
Урок 22. Контрольна робота з теми «Неметали та їхні сполуки»
Тема 2. Металічні елемент и та їхні сполуки
Урок 23. Положення металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів
Урок 24. Характерні хімічні властивості металів
Урок 25. Металічні елементи в природі. Загальні способи одержання металів. Виробництво чавуну та сталі
Урок 26. Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки
Урок 27. Поняття про сплави. Корозія металів. Захист від корозії
Урок 28. Лужні метали. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію й Калію. Використання найважливіших сполук Натрію й Калію. Калійні добрива
Урок 29. Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію
Урок 30. Алюміній. Алюміній оксид, алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Використання найважливіших сполук Алюмінію
Урок 31. Ферум. Залізо. Ферум(II) і ферум(III) оксиди, відповідні їм гідроксиди, їх амфотерність. Солі Феруму. Використання найважливіших сполук Феруму
Урок 32. Практична робота № 2. Розв’язання експериментальних задач
Урок 33. Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті
Урок 34. Контрольна робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»Перейти до завантаження ЕКУ Хімія. 10 клас

Залишити відповідь