Електронний конструктор уроку. Економіка. 11 клас

Електронний конструктор уроку. Економіка. 11 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 34 конспектів усіх уроків до курсу «Економіка. 11 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 34 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 376 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Вступ
Урок 01 Предмет економічної науки. Історія розвитку науки. Міжпредметні зв’язки
Розділ I. Основи економічного життя суспільства
Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ
Урок 02 Обмеженість ресурсів і безмежність потреб
Урок 03 Виробництво та продукт економічної діяльності
Урок 04 Доходи економічних суб’єктів. Економічний кругообіг
Тема 2. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника
Урок 05 Потреби й права споживача. Раціональна поведінка споживача
Урок 06 Оцінка корисності споживчого блага та бюджет споживача
Урок 07 Виробничі можливості, КВМ і альтернативна вартість
Розділ II. Ринкова економіка
Тема 3. Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки
Урок 08 Ринкове саморегулювання. Конкуренція
Урок 09 Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, ринкова ціна
Урок 10 Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, ринкова ціна
Урок 11 Гроші в економіці
Тема 4. Ринок виробничих ресурсів і доходи в ринковій економіці
Урок 12 Ринок праці. Види й системи заробітної плати
Урок 13 Ринок землі. Особливості ринку землі
Урок 14 Ринок кредитних ресурсів. Роль банків
Тема 5. Підприємницька діяльність
Урок 15 Підприємство і підприємництво (фірма)
Урок 16 Витрати виробництва та прибуток підприємства
Урок 17 Управління підприємством
Урок 18 Самооцінювання знань і вмінь учнів за розділами I, II
Розділ III. Національна економіка як одне ціле
Тема 6. Загальні результати національного виробництва
Урок 19 Економічний потенціал суспільства
Урок 20 Система показників господарювання
Урок 21 Способи розрахунку ВВП
Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція
Урок 22 Циклічні коливання та види економічних циклів
Урок 23 Безробіття і зайнятість трудових ресурсів
Урок 24 Інфляція. Причини та наслідки
Тема 8. Державне регулювання економіки
Урок 25 Податки й доходи держави, держбюджет
Урок 26 Грошова політика держави
Урок 27 Соціальна політика держави
Розділ IV. Світова економіка
Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами
Урок 28 Світове господарство. Міжнародні економічні відносини
Урок 29 Міжнародна торгівля
Урок 30 Міжнародні валютні відносини
Тема 10. Переваги та загрози глобалізації
Урок 31 Глобалізація. Причини та переваги глобалізації
Урок 32 Спільне розв’язання глобальних проблем
Урок 33 Україна в умовах глобалізації
Урок 34 Самооцінювання знань і вмінь учнів за розділами III, IVПерейти до завантаження ЕКУ Економіка. 11 клас

Залишити відповідь