Електронний конструктор уроку. Історія України. 9 клас

Електронний конструктор уроку. Історія України. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 42 конспектів усіх уроків до курсу «Історія України. 9 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 36 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 497 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Вступ
Тема 1. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.
Урок 2. Включення українських земель до складу Російської імперії
Урок 3. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії
Урок 4. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст.
Урок 5. Початок національного відродження
Урок 6. Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні
Урок 7. Російський визвольний та польський національно- визвольний рухи на українських землях у 20–30‑х рр. ХІХ ст.
Урок 8. Узагальнення знань за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.»
Урок 9. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.»
Тема 2. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.
Урок 10. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях
Урок 11. Початок промислової революції
Урок 12. Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи
Урок 13. Соціальні рухи на західноукраїнських землях
Урок 14. Кирило-Мефодіївське братство
Урок 15. Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні
Урок 16. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії
Урок 17. Узагальнення знань за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»
Урок 18. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»
Тема 3. Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
Урок 19. Розвиток освіти та науки
Урок 20. Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура
Урок 21. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.
Урок 22. Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.»
Уроки 23– «Наш край наприкінці ХVІІІ — 26 в першій половині ХІХ ст.»
Тема 4. Модернізація українського суспільства в середині — другій половині ХІХ ст.
Урок 27. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях
Урок 28. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні
Урок 29. Економічний розвиток українських земель у пореформений період
Урок 30 Реформи адміністративно-політичного управління 60–70-х років ХІХ ст.
Урок 31. Зміни в соціальній структурі українського суспільства
Урок 32. Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст.».
Урок 33. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Модернізація українського суспільства в середині — другій половині ХІХ ст.»
Тема 5. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.
Урок 34. Початок громадівського руху наприкінці 50-х — в 60-і роки
Урок 35. Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст. на західноукраїнських землях
Урок 36. Відродження громадівського руху в 70–90-х роках ХІХ ст.
Урок 37. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських земляхв другій половині 70–90-ті роки ХІХ ст.
Урок 38. Утворення українських політичних партій
Урок 39. Узагальнення знань за темою «Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.»
Урок 40. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.»
Тема 6. Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.
Урок 41. Особливості розвитку культури. Розвиток освіти
Урок 42. Розвиток науки й літератури
Урок 43. Українське мистецтво другої половини ХІХ ст.
Урок 44. Становлення та консолідація української нації. Повсякденне життя українців
Урок 45. Узагальнення знань за темою «Духовне життя України в другій
половині ХІХ ст.»
Урок 46. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.»
Тема 7. Наш край у другій половині ХІХ ст.
Уроки 47–50
Урок 51
Уроки 52–53Перейти до завантаження ЕКУ Історія України. 9 клас

Залишити відповідь