Електронний конструктор уроку. Історія України. 11 клас

Електронний конструктор уроку. Історія України. 11 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 35 конспектів усіх уроків до курсу «Історія України. 11 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 30 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 457 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Вступний урок до курсу «Історія України». 11 клас
Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.).
Велика вітчизняна війна (1941–1945 рр.)
Урок 2. Радянсько-німецькі договори 1939 р. та Україна
Урок 3. Початок Великої Вітчизняної війни
Урок 4. Окупаційний режим в Україні
Урок 5. Рух Опору в Україні
Урок 6. Початок визволення України
Урок 7. Україна на завершальному етапі війни
Урок 8. Наш край у 1939–1945 рр.
Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 50-х рр.)
Урок 9. Україна в період повоєнної відбудови
Урок 10. Радянізація західних областей України
Урок 11. Культурне життя в Україні
Урок 12. Наш край у 1945–1950 рр.
Урок 13. Урок узагальнення
Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства
(1953–1964 рр.)
Уроки 14–15. Соціально-економічне та внутрішньополітичне становище в Україні в першій половині 50-х рр.
Урок 16. Внутрішньополітичне становище в Україні в 1953–1964 рр.
Уроки 17–18. Соціально-економічне становище в Україні в 1953–1964 рр.
Уроки 19–20. Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр.
Урок 21. Наш край у 1953–1964 рр.
Урок 22. Урок узагальнення
Тема 4. Україна у період загострення кризи радянської системи
(середина 60-х — початок 80-х рр.)
Урок 23. Внутрішньополітичне становище в Україні в середині 60-х — на початку 80-х рр. ХХ ст.
Уроки 24–25.Розвиток економіки України в середині 60-х — на початку 80-х рр.
Уроки 26–27. Розвиток соціальної сфери України в середині 60-х — на початку 80-х рр.
Уроки 28–29. Розвиток культури в Україні в середині 60-х — на початку 80-х рр.
Урок 30. Опозиційний рух в Україні в середині 60-х — на початку 80-х рр.
Урок 31. Наш край у середині 60-х — на початку 80-х рр.
Урок 32. Урок узагальнення
Тема 5. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985–1991 рр.)
Уроки 33–34.Соціально-економічне життя в Україні в період перебудови
Уроки 35–36. Внутрішньополітичне життя в Україні в період перебудови
Урок 37. Активізація національного і релігійного руху у другій половині 80-х рр.
Урок 38. Здобуття Україною незалежності
Урок 39. Наш край у 1985–1991 рр.
Урок 40. Урок узагальнення
Тема 6. Україна в умовах незалежності
Уроки 41–42. Державотворчі процеси в Україні.
Урок 43. Спроби реформування економіки України на початку 90-х років.
Уроки 44–45. Основні тенденції розвитку економіки України в другій половині 90-х — на початку 2000-х рр.
Уроки 46–47. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні.
Урок 48. Релігійне життя в Україні в умовах незалежності.
Урок 49. Екологічні проблеми початку ХХІ ст. (інтегрований урок з історії України, географії, біології, екології)
Урок 50. Зовнішня політика та міжнародні відносини незалежної України.
Урок 51. Розвиток краю в умовах незалежності України.
Урок 52. Урок узагальнення.Перейти до завантаження ЕКУ Історія України. 11 клас

Залишити відповідь