Електронний конструктор уроку Інтегрований курс. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас

Електронний конструктор уроку. Інтегрований курс. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 49 конспектів усіх уроків до курсу «Інтегрований курс. Всесвітня історія. Історія України.
  • 6 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 36 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 698 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Вступ
Урок 2. Практичне заняття. «Відлік часу з історії Стародавнього світу»
Урок 3. Виникнення людини
Урок 4. Господарство первісної людини
Урок 5. Суспільна організація за первісних часів та становлення держави
Урок 6. Культура і вірування первісної людини
Урок 7. Практичне заняття «Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України»
Урок 8. Трипільська культура
Урок 9. Узагальнення та тематичне оцінювання за розділом «Життя людей за первісних часів»
Урок 10. Вступ до історії Давнього Єгипту
Урок 11. Утворення держави в Давньому Єгипті
Урок 12. Давній Єгипет у ІІ тис. до н. е.
Урок 13. Культура Давнього Єгипту
Урок 14. Практичне заняття «Міфи та релігія Давнього Єгипту»
Урок 15. Узагальнення та тематичне оцінювання за темою «Давній Єгипет»
Урок 16. Цивілізації Дворіччя в ІІІ–ІІ тис. до н. е.
Урок 17. Фінікія та Ізраїльсько-Іудейське царство
Урок 18. Держави Центральної Азії в І тис. до н. е.
Урок 19. Кіммерійсько-скіфський світ
Урок 20. Практичне заняття «Історичні джерела про скіфів. Геродот про скіфський похід Дарія І»
Урок 21. Узагальнення та тематичне оцінювання
за темою «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ»
Урок 22. Давня Індія
Урок 23. Культура і релігія Давньої Індії
Уроки 24-25. Давній Китай
Урок 26. Практичне заняття «Наукові знання, освіта та писемність у Давньому Китаї»
Урок 27. Узагальнення та тематичне оцінювання за темою «Давні Індія та Китай»
Урок 28. Становлення цивілізації Давньої Греції
Уроки 29-30. Мінойська та Ахейська палацова цивілізація
Урок 31. Практичне заняття «Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера»
Урок 32. Давня Греція у VІІІ–VІ століттях до н. е.
Урок 33. Велика грецька колонізація
Урок 34. Становлення Афінського полісу
Урок 35. Практичне заняття «Побут та виховання спартанців»
Урок 36. Узагальнення та тематичне оцінювання за темою «Становлення античної грецької цивілізації»
Урок 37. Греко-перські війни
Урок 38. Утвердження демократії в Афінах за часів Перікла
Урок 39. Практичне заняття «Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції»
Урок 40. Греція у ІV ст. до н. е.
Урок 41. Практичне заняття «Мистецтво Давньої Греції»
Урок 42. Практичне заняття «Давньогрецька міфологія»
Урок 43. Узагальнення та тематичне оцінювання за темою «Антична грецька цивілізація класичної доби»
Урок 44. Практичне заняття «Особистіть і діяльність Александра Македонського за історичними джерелами»
Урок 45. Утворення та розквіт елліністичних держав
Урок 46. Повсякденне та духовне життя за елліністичної доби
Урок 47. Практичне заняття «Суспільне, господарське життя та побут в античних полісах на території України»
Урок 48. Узагальнення та тематичне оцінювання
за темою «Доба еллінізму»
Урок 49. Становлення держави Давній Рим
Урок и 50-51. Римська республіка V–І ст. до н. е.
Урок 52. Завоювання Риму у ІІІ–ІІ ст. до н. е.
Урок 53. Релігія, сім’я і виховання, побут і повсякденне життя за часів республіки
Уроки 54-55. Криза Римської республіки
Урок 56. Практичне заняття «Історичний портрет Юлія Цезаря»
Урок 57. Узагальнення та тематичне оцінювання за темою «Давній Рим за царської та республіканської доби»
Уроки 58-59. Римська імперія доби принципату
Урок 60. Кризові явища в Римській імперії
Урок 61. Виникнення християнства та християнізація Римської імперії
Урок 62. Практичне заняття «Культура Давнього Риму»
Урок 63. Римська імперія у ІV–V столітті
Урок 64. Практичне заняття «Історичні джерела про суспільне та господарське життя і духовний світ»
Урок 65. Узагальнення та тематичне оцінювання за темою «Римська імперія»
Урок 66. Узагальнення до курсу «Внесок народів Стародавнього світу в історію людства. Роль Стародавнього періоду в історії України»
Уроки 67-68. РезервПерейти до завантаження ЕКУ Інтегрований курс. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас

Залишити відповідь