Електронний конструктор уроку. Фізика. 8 клас

Електронний конструктор уроку. Фізика. 8 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 61 конспект уроків до курсу «Фізика. 8 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 60 медіа-презентацій до уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 867 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1 / I–1–1. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура
Урок 2 / I–1–2. Термометри. Шкала цельсія
Урок 3 / I–1–3. Залежність розмірів фізичних тіл від температури
Урок 4 / I–1–4. Розв’язування задач
Уроки 5, 6 / I–1–5, 6. Агрегатні стани речовини
Урок 7 / I–1–7. Внутрішня енергія
Урок 8 / I–1–8. Теплопровідність
Урок 9 / I–1–9. Конвекція
Урок 10 / I–1–10. Випромінювання
Урок 11 / I–1–11. Самостійна робота з теми «Внутрішня енергія тіла. Агрегатні стани речовини. Теплове розширення»
Урок 12 / I–2–1. Розрахунок кількості теплоти за нагрівання (охолодження) тіла
Урок 13 / I–2–2. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти за плавлення (тверднення) тіла
Урок 14 / I–2–3. Наноматеріали. Розв’язування задач на розрахунок кількості теплоти за теплових процесів
Урок 15 / I–2–4. Пароутворення й конденсація. Розрахунок кількості теплоти за пароутворення (конденсації). Кипіння. Температура кипіння
Урок 16 / I–2–5. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу
Урок 17 / I–2–6. Лабораторна робота № 1 «Вивчення теплового балансу за змішування води різної температури»
Урок 18 / I–2–7. Лабораторна робота № 2. «Визначення питомої теплоємності речовини»
Урок 19 / I–2–8. Розв’язування комбінованих задач із теми «Теплові явища»
Урок 20 / I–2–9. Контрольна робота з теми «Теплові явища»
Урок 21 / I–3–1. Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти, що виділяється за згоряння палива
Урок 22 / I–3–2. Згоряння палива. Розв’язування задач
Урок 23 / I–3–3. Теплові двигуни
Урок 24 / I–3–4. Принцип роботи теплового двигуна
Урок 25 / I–3–5. ККД теплового двигуна
Урок 26 / I–3–6. Розв’язування комбінованих задач із теми «Теплові двигуни»
Урок 27 / I–3–7. Розв’язування комбінованих задач із теми «Теплові двигуни»
Урок 28 / I–3–8. Розв’язування комбінованих задач із теми «Теплові двигуни»
Урок 29 / I–3–9. Контрольна робота з теми «Теплові двигуни»
Урок 30 / I–4–1. Як організувати роботу над проектом
Урок 31 / I–4–2. Захист проектів «Екологічні проблеми теплоенергетики й тепловикористання. Енергозбережувальні технології»
Урок 32 / I–4–3. Захист проектів «Унікальні властивості води»
Урок 33 / I–4–4. Захист проектів «Наноматеріали. Рідкі кристали. Полімери»
Урок 34 / II–1–1. Електричні явища. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів
Урок 35 / II–1–2. Взаємодія заряджених тіл. Закон кулона
Урок 36 / II–1–3 Закон кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язування задач
Урок 37 / II–1–4. Електричне поле
Урок 38 / IІ–1–5. Самостійна робота з теми «Електричне поле. Закон кулона»
Урок 39 / II–1–6. Електричний струм. Дії електричного струму
Урок 40 / II–1–7. Джерела електричного струму
Урок 41 / II–1–8. Електричне коло та основні його елементи
Урок 42 / II–1–9. Контрольна робота з теми «Електричне поле. Джерела струму. Електричні кола»
Урок 43 / II–2–1. Сила струму. Амперметр
Урок 44 / II–2–2. Напруга. Вольтметр
Урок 45 / II–2–3. Електричний опір. Реостати
Урок 46 / II–2–4. Закон Ома для ділянки кола
Урок 47 / II–2–5. Лабораторна робота № 3 «Визначення опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра»
Урок 48 / II–2–6. Послідовне й паралельне з’єднання провідників
Урок 49 / II–2–7. Лабораторна робота № 4. «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»
Урок 50 / II–2–8. Лабораторна робота № 5. «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»
Урок 51 / II–2–9. Розв’язування задач на послідовне з’єднання провідників
Урок 52 / II–2–9. Розв’язування задач на паралельне з’єднання провідників
Урок 53 / II–2–10. Розв’язування задач на змішане з’єднання провідників
Урок 54 / II–2–11. Робота й потужність електричного струму
Урок 55 / II–2–12. Закон Джоуля — Ленца
Урок 56 / II–2–13. Електронагрівальні прилади
Урок 57–58 / II–2–14, 15. Теплова дія струму. Розв’язування задач
Урок 59 / II–2–16. Контрольна робота з теми «Електричний струм»
Урок 60 / ІI–3–1. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Електричний струм у металах
Урок 61 / ІI–3–2. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів
Урок 62 / ІI–3–3. Закон Фарадея для електролізу
Урок 63 / ІI–3–5. Електричний струм у газах
Урок 64 / II–3–5. Розв’язування задач із теми «Електричний струм у різних середовищах»
Урок 65 / II–3–6. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями
Урок 66 / II–3–8. Самостійна робота з теми «Електричний струм у різних середовищах»
Урок 67 / II–4–1. Захист проектів «Електрика в житті людини. Сучасні побутові й промислові електричні прилади»
Урок 68 / II–4–2. Захист проектів «Застосування електролізу й струму в газах у практичній діяльності людини»
Урок 69 / II–4–3. Захист проектів «Вплив електричного струму на людський організм»Перейти до завантаження ЕКУ Фізика. 8 клас

Залишити відповідь