Електронний конструктор уроку. Фізика. 7 клас

Електронний конструктор уроку. Фізика. 7 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 68 конспектів усіх уроків до курсу «Фізика. 7 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 67 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 1177 ілюстрацій до курсу.
  • Бонуси: Календарне планування


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет і його устаткування. Правила безпеки у фізичному кабінеті
Урок 2. Фізика як фундаментальна наука про природу. Методи наукового пізнання
Урок 3. Речовина й поле. Початкові відомості про будову речовини
Урок 4. Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл і фізичні величини
Урок 5. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин
Урок 6. Лабораторна робота № 1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу»
Урок 7. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких тіл»
Урок 8. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами»
Урок 9. Захист проектів «Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики. Зв’язок фізики з іншими науками»
Урок 10. Контрольна робота з теми «Фізика як природнича наука»
Урок 11. Механічний рух. Відносність механічного руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія, шлях, переміщення
Урок 12. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху
Урок 13. Графічне представлення прямолінійного рівномірного руху
Урок 14. Розв’язування задач із теми «Графічне представлення прямолінійного рівномірного руху»
Урок 15. Розв’язування задач із теми «Прямолінійний рівномірний рух»
Урок 16. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
Урок 17. Розв’язування задач із теми «Середня швидкість»
Урок 18. Розв’язування задач із теми «Прямолінійний нерівномірний рух»
Урок 19. Контрольна робота з теми «Прямолінійний рух»
Урок 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
Урок 21. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Розв’язування задач
Урок 22. Лабораторна робота № 4 «Визначення періоду обертання тіла»
Урок 23. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники
Урок 24. Лабораторна робота № 5 «Вивчення коливань нитяного маятника»
Урок 25. Розв’язування задач із теми «Коливальний рух»
Урок 26. Розв’язування задач із теми «Коливальний рух»
Урок 27. Самостійна робота з теми «Криволінійний рух. Коливання»
Урок 28. Захист проектів «Коливальні процеси в техніці й живій природі»
Урок 29. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла
Урок 30. Лабораторна робота № 6 «Вимірювання маси тіла методом зважування»
Урок 31. Розв’язування задач із теми «Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла». Самостійна робота
Урок 32. Густина речовини
Урок 33. Розв’язування задач із теми «Густина»
Урок 34. Лабораторна робота № 7 «Визначення густини твердих тіл і рідин»
Урок 35. Взаємодія тіл. Сила
Урок 36. Складання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил
Урок 37. Розв’язування задач із теми «Сила. Рівнодійна»
Урок 38. Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр
Урок 39. Лабораторна робота № 8 «Дослідження пружних властивостей тіл. Перевірка закону Гука»
Урок 40. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
Урок 41. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці
Урок 42. Лабораторна робота № 9 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»
Уроки 43-44. Розв’язування задач із теми «Взаємодія тіл»
Урок 45. Контрольна робота з теми «Взаємодія тіл»
Урок 46. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
Урок 47. Розв’язування задач на розрахунок тиску твердих тіл
Урок 48. Тиск рідин і газів. Закон паскаля
Урок 49. Сполучені посудини. Манометри
Урок 50. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри
Урок 51. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
Урок 52. Плавання тіл
Урок 53. Лабораторна робота № 10 «З’ясування умов плавання тіл»
Урок 54. Розв’язування задач на застосування закону Архімеда
Урок 55. Розв’язування задач із теми «Атмосферний тиск»
Урок 56. Заліковий урок із теми «Тиск. Сила Архімеда»
Урок 57. Захист проектів із теми «Розвиток судноплавства й повітроплавання. Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. Насоси»
Урок 58. Механічна робота
Урок 59. Потужність
Урок 60. Механічна енергія та її види
Урок 61. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах і його практичне застосування
Урок 62. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля
Урок 63. Лабораторна робота № 11 «З’ясування умов рівноваги важеля»
Урок 64. Прості механізми
Урок 65. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів
Урок 66. Лабораторна робота № 12 «Визначення ККД простого механізму»
Урок 67. Розв’язування задач із теми «Робота. Потужність. Енергія. Прості механізми»
Урок 68. Контрольна робота з теми «Механічна робота й енергія»
Урок 69. Захист проектів із теми «Становлення й розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. Прості механізми в побутових приладах. Біомеханіка людини. Використання енергії природних джерел»Перейти до завантаження ЕКУ Фізика. 7 клас

Залишити відповідь