Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 4 клас.
IІ семестр (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун). Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 55 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 4 клас. IІ семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 55 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 793 ілюстрації до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 65. Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст
Урок 66. Закріплення вивченого
Урок 67. Розбір прикметника як частини мови
Урок 68. Поширення речень прикметниками
Урок 69. Узагальнення й систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник». Перевірна робота. Диктант № 3
Урок 70. Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом
Урок 71. Аналіз перевірної роботи. Числівник як частина мови
Урок 72. Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників
Урок 73. Відмінкові форми окремих числівників
Урок 74. Словесні формули на означення часу протягом доби
Урок 75. Займенник як частина мови. Роль у тексті
Урок 76. Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту з елементами міркування
Урок 77. Особові займенники
Урок 78. Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини
Урок 79. Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини
Урок 80. Уживання займенників із прийменниками
Урок 81. Закріплення вивченого
Урок 82. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка
Урок 83. Узагальнення знань про займенник. Перевірка знань з мови («Числівник», «Займенник»)
Урок 84. Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови. Повторення вивченого
Урок 85. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів
Урок 86. Закріплення вивченого. Усний твір
Урок 87. Побудова речень з однорідними присудками
Урок 88. Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу
Урок 89. Закріплення вивченого
Урок 90. Неозначена форма дієслова
Урок 91. Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами
Урок 92. Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами
Урок 93. Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами
Урок 94. Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)
Урок 95. Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами
Урок 96. Закріплення вивченого. Перевірна робота. Диктант № 4
Урок 97. Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу
Урок 98. Закріплення вивченого
Урок 99. Закріплення вивченого
Урок 100. Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали
Урок 101. Закріплення вивченого
Урок 102. Закріплення вивченого
Урок 103. Дієслова на -ся
Урок 104. Узагальнення знань про дієслово. Перевірка знань з мови («Дієслово»)
Урок 105. Аналіз перевірної роботи. Прислівник як частина мови
Урок 106. Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту
Урок 107. Зв’язок прислівників із дієсловами
Урок 108. Закріплення вивченого. Перевірна робота. Контрольне списування
Урок 109. Прислівники, близькі й протилежні за значенням
Урок 110. Поширення речень прислівниками
Урок 111. Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками
Урок 112. Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до дня матері
Урок 113. Спостереження за роллю прислівників у тексті. Перевірна робота. Аудіювання
Урок 114. Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання
Урок 115. Що ми знаємо про текст, речення, слово
Урок 116. Що ми знаємо про іменник і прикметник
Урок 117. Що ми знаємо про займенник і числівник
Урок 118. Що ми знаємо про дієслово та прислівник
Урок 119. Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами описуПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 4 клас. IІ семестр (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)

Залишити відповідь