Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 8 клас. Нова програма. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

67 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 8 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
67 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
875 ілюстрацій до курсу.
Бонуси: Календарне планування.Змicт украiнською мовою:

Урок № 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу
Урок № 2. Лексикологія. Фразеологія
Урок № 3. Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуації, спілкування; засоби міжфразового зв’язку в тексті
Урок № 4. Основні правила правопису
Урок № 5. Основні правила правопису. Орфографічний практикум. Попереджувальний диктант
Урок № 6. Словосполучення. Будова словосполучення
Урок № 7. Види словосполучень за способами вираження головного слова
Урок № 8. Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо. Різновиди аудіювання. Вивчальне читання
Урок № 9. Речення прості й складні (повторення)
Урок № 10. Речення односкладні та двоскладні
Урок № 11. Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в художньому стилі
Урок № 12. Підмет, способи його вираження. Простий і складений присудок. Способи вираження присудка
Урок № 13. Узгодження головних членів речення. Тире між підметом і присудком
Урок № 14. Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Підготовка до Контрольного докладного переказу розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в публіцистичному стилі
Урок № 15. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в публіцистичному стилі
Урок № 16. Речення поширені й непоширені. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Урок № 17. Означення як другорядний член речення
Урок № 18. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок з дефісом. Приладки, що беруться в лапки
Урок № 19. Додаток як другорядний член речення
Урок № 20. Види обставин (за значенням), способи їх вираження
Урок № 21. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами
Урок № 22. Тематична контрольна робота № 1. З теми «Просте речення» (тестові завдання)
Урок № 23. Означено-особові речення. Узагальнено-особові речення
Урок № 24. Неозначено-особові речення
Урок № 25. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі
Урок № 26-27. Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Контрольний твір-опис пам’ятки історії та культури на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі
Урок № 28. Безособові речення
Урок № 29. Називні речення
Урок № 30. Односкладне речення як частина складного речення
Урок № 31. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях. Незакінчені речення, їхні стилістичні функції
Урок № 32. Тематична контрольна робота № 2. З теми «Односкладне речення» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки
Урок № 33. Однорідні члени речення. Поширені і непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення
Урок № 34. Речення з кількома рядами однорідних членів
Урок № 35. Однорідні і неоднорідні означення
Урок № 36. Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (на основі прослуханих телепередач)
Урок № 37. Розділові знаки при однорідних членах речення
Урок № 38. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченні з однорідними членами
Урок № 39. Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Усний і письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
Урок № 40-41. Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Контрольний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
Урок № 42. Звертання непоширені і поширені. Риторичні звертання
Урок № 43. Розділові знаки при звертаннях
Урок № 44. Вставні слова (словосполучення, речення)
Урок № 45. Групи вставних слів і словосполучень за значенням
Урок № 46. Розділові знаки при звертаннях і вставних словах
Урок № 47. Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі власних спостережень у художньому стилі
Урок № 48. Узагальнення й систематизація знань з теми «Речення зі звертаннями і вставними словами (словосполученнями, реченнями)»
Урок № 49. Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі власних спостережень у художньому стилі
Урок № 50. Тематична контрольна робота № 3. Контрольний тест
Урок № 51. Поняття про відокремлення
Урок № 52. Відокремленні означення, способи їх вираження
Урок № 53. Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Конспект прочитаного науково навчального тексту, тематичні виписки
Урок № 54. Розділові знаки при відокремлених означеннях
Урок № 55. Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі
Урок № 56. Відокремлені прикладки
Урок № 57. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю
Урок № 58. Відокремлені додатки. Розділові знаки при них
Урок № 59. Відокремлені обставини, способи їх вираження
Урок № 60. Розділові знаки при відокремлених обставинах
Урок № 61-62. Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Інтерв’ю в публіцистичному стилі
Урок № 63. Уточнювальні члени речення
Урок № 64. Розділові знаки при відокремлених й уточнювальних членах речення
Урок № 65. Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу
Урок № 66. Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест
Урок № 67. Просте неускладнене речення. Розділові знаки в ньому
Урок № 68. Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Складання й розігрування діалогів дискусійного характеру
Урок № 69. Розділові знаки в простому ускладненому реченні
Урок № 70. Узагальнення і систематизація вивченого про просте реченняПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 8 клас. Нова програма

Залишити відповідь