Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська література. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 70 конспектів усіх уроків до курсу «Українська література. 9 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 66 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 660 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок № 1 Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури
Урок № 2 Процес виникнення фольклору. Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько», «В кінці греблі шумлять верби»
Урок № 3 Родинно-побутові пісні. «За городом качки пливуть», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду»
Урок № 4 Українське весілля. «До бору, дружечки, до бору», «А брат сестрицю та й розплітає», «Розвий, сосно, сімсот квіток», «Летять галочки у три рядочки», «Ой матінко, та не гай мене» — весільні пісні
Давня українська література
Урок № 5 Українські народні балади «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Тематичні особливості, класифікація балад
Урок № 6 Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Перекладна література. Біблія. Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі
Урок № 7 Легенди з Біблії «Про Вавилонську вежу», «Про Мойсея». Десять заповідей
Урок № 8 «Притча про блудного сина», «Притча про сіяча». Біблія — Святе Письмо і збірки літературних пам’яток
Урок № 9 Оригінальна література княжої Руси-України. «Повість минулих літ» — історична книга і збірка епічних творів
Урок № 10 Києво-Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури. Оповідання про Прохора чорноризця
Урок № 11 Українська література Ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури. І. Вишенський — мислитель, богослов, полеміст
Урок № 12 Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи. «Історія русів»
Урок № 13 І. Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг «Зегар з полузегарком» і «Млеко»). С. Климовський. «Їхав козак за Дунай»
Урок № 14 Драматургія. Шкільна драма «Владимир» Ф. Прокоповича. Вертеп як вид лялькового театрального дійства
Урок № 15 Г. Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. «Байки харківські». «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк»
Урок № 16 Г. Сковорода. «Сад божественних пісень», «Всякому городу нрав і права», «De libertate»
Урок № 17 Г. Сковорода. Біблійна основа творчості. «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми
Урок № 18 Тематична контрольна робота № 1. Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література
Нова українська література: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, література українського романтизму
Урок № 19 Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Життя і творчість І. Котляревського
Урок № 20 І. Котляревський. «Енеїда». Історія створення. Національний колорит. Проблеми і мотиви твору. Характеристика героїв, що уособлюють самодержавство, панів, чиновників, духовенство
Урок № 21 І. Котляревський. «Енеїда». Образи Енея, троянців
Урок № 22 І. Котляревський. «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії
Урок № 23 І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Роль і функція пісень у драмі
Урок № 24 Г. Квітка-Основ’яненко. Батько української прози. «Маруся» — перша українська повість нової української літератури
Урок № 25 Г. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни
Урок № 26 Г. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Іронія і сатира в повісті
Урок № 27 Г. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Поєднання реалізму і фантастики
Урок № 28 Зв’язне мовлення. Контрольний твір-роздум
Урок № 29 Література рідного краю. Б. Грінченко. «Сонячний промінь»
Урок № 30 Література українського романтизму. П. Гулак-Артемовський «Рибалка», Є. Гребінка «Українська мелодія», М. Костомаров «Соловейко»
Урок № 31 Література українського романтизму. В. Забіла «Соловей», М. Петренко «Небо». М. Шашкевич — зачинатель нової української літератури на західних землях. «Веснівка»
Урок № 32 Тематична контрольна робота № 2. Нова українська література: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, література українського романтизму
Нова українська література. М. Гоголь, Т. Шевченко
Урок № 33 М. Гоголь. Літературна діяльність. Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала»
Урок № 34 М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала». Зв’язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння
Урок № 35 Т. Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови…»)
Урок № 36 Т. Шевченко «Причинна», «Лілея». Умовність у баладах, тривога за жіночу долю
Урок № 37 Шевченко «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Повсталий народ як герой поеми
Урок № 38 Т. Шевченко. «Гайдамаки». Характеристика героїв твору
Урок № 39 Позакласне читання. М. Старицький. «Остання ніч»
Урок № 40 Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду «Трьох літ». «Кавказ»
Урок № 41 Т. Шевченко «Великий льох». Історичне минуле у творі
Урок № 42 Т. Шевченко «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Суботові…»
Урок № 43 Т. Шевченко «Сон» («У всякого своя доля»). Сатиричний пафос поеми, його спрямування
Урок № 44 Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний погляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього
Урок № 45 Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. «Катерина»
Урок № 46 Т. Шевченко «Наймичка», «На панщині пшеницю жала»
Урок № 47 Т. Шевченко «Марія», «У нашім раї на землі»
Урок № 48 Т. Шевченко «Садок вишневий коло хати…», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»
Урок № 49 Т. Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові псалми»
Урок № 50 Підсумковий урок. Світова велич Т. Шевченка
Урок № 51 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум (За поезіями Т. Шевченка)
Нова українська література. П. Куліш, Марко Вовчок
Урок № 52 П. Куліш — письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. «До рідного народу»
Урок № 53 П. Куліш. Кредо митця, його романтична лірика («Троє схотінок», «Заворожена криниця»)
Урок № 54 П. Куліш «Чорна рада» — перший український історичний роман
Урок № 55 П. Куліш «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення і руїнництва
Урок № 56 П. Куліш «Чорна рада». Характеристика образів твору
Урок № 57 Марко Вовчок. Життя і творчість. «Максим Гримач». Романтичність твору, особливості його сюжету, характеротворення
Урок № 58 Марко Вовчок «Максим Гримач». Почуття відповідальності та вини як уселюдське почуття
Урок № 59 Контрольна робота № 3. («Нова українська література: М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, Марко Вовчок»)
З літератури ХХ ст.
Урок № 60 Вступ. Бесіда. Література ХХ ст. — мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства
Урок № 61 І. Багряний — один із найталановитіших із когорти письменників-емігрантів. «Тигролови» — авантюрно-пригодницький роман
Урок № 62 І. Багряний «Тигролови». Гуманістична ідея перемоги добра над злом
Урок № 63 І. Багряний «Тигролови». Сильний тип української людини — головний герой письменника
Урок № 64 Візуальна (зорова) поезія сьогодні (М. Мірошниченко, В. Женченко, М. Сарма-Соколовський, А. Мойсієнко)
Урок № 65 В. Герасим’юк. Сповідь душі у віршах сучасного поета («Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра»)
Урок № 66 Література рідного краю. Життя і творчість Х. Д. Алчевської
Урок № 67 І. Липа. Життєва біографія «У невідому путь»
Урок № 68 Позакласне читання. І. Липа. «Мати»
Урок № 69 Контрольна робота № 4. «З літератури ХХ ст.»
Урок № 70 Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталисяПерейти до завантаження ЕКУ Українська література. 9 клас

Залишити відповідь