Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська література. 10 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 63 конспектів усіх уроків до курсу «Українська література. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 59 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 471 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок № 1. Художня література як один із видів мистецтва. Літературний процес. Літературознавство як наука про літературу. Початки літературної творчості. Українська література у світовому контексті
Література 70-90-х років ХІХ ст.
Урок № 2. Умови розвитку української літератури в ІІ пол. ХІХ ст. Діяльність демократичної інтелігенції на ниві просвіти. Новий етап у розвитку реалізму, натуралізму, пізній романтизм
Урок № 3. Основні віхи життя І. С. Нечуя-Левицького. Творчість письменника — новий імпульс української літератури. Загальна характеристика творчості І. С. Нечуя-Левицького
Урок № 4. І. С. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» — соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, вічна актуальність проблеми батьків і дітей. Особливості сюжету й композиції
Урок № 5. І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». Характеристика персонажів. Майстерність змалювання характерів Кайдаша та Кайдашихи, Карпа й Лавріна, Мотрі та Мелашки
Урок № 6. Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія на тему «Причини й наслідки конфлікту між батьками та дітьми в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
Урок № 7. Традиції народного побуту й моралі, передача цінностей національної етики засобами комічного (гумор, художні тропи). Оцінка «Кайдашевої сім’ї» І. Франком
Урок № 8. Позакласне читання. І. Нечуй-Левицький. Повість «Микола Джеря»
Урок № 9. П. Я. Рудченко — «перший симфоніст української прози» (О. Гончар). Життєвий і творчий шлях письменника. Соціально-психологічний роман «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?». Історія його створення, співавторство з Іваном Біликом
Урок № 10. Складність і суперечливість характеру Чіпки — головного героя роману, його еволюція від правдошукача до розбійника. Типове й екстремальне в долі героя
Урок № 11. Люди «соціального дна» в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Роздум над проблемою життєвого вибору персонажів (Чіпки, Грицька, Максима). Жіночі образи у творі
(Мотря, Галя)
Урок № 12. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір роздум на тему «Зображення покріпачення України в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Урок № 13. Ідейне спрямування твору. Художня майстерність. О. Білецький про місце роману в історії української та зарубіжної психологічної прози. Зіставлення особливостей стилю творів І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного
Урок № 14. Українська драматургія і театр 70–90 років XIX століття
Урок № 15. І. Карпенко-Карий — «великий обсерватор життя». (І. Франко)
Урок № 16–17. Комедія «Мартин Боруля». Прагнення стати дворянином як міф про краще життя. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі. Інші образи в п’єсі
Урок № 18. Контрольна робота № 1. Література 70–90-х років ХІХ ст. І. Нечуй-Левицький. Панас Мирний. І. Карпенко-Карий
Урок № 19. Михайло Старицький. Життя і творчість. Багатогранність діяльності. Історико-романтична повість «Оборона Буші»
Урок № 20. Позакласне читання. М. Старицький. Соціально-побутова драма з життя театральних акторів «Талан»
Урок № 21. І. Я. Франко. Життєвий і творчий шлях митця
Урок № 22. «Гімн» — один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі
Урок № 23. «Сікстинська мадонна». Краса материнства й вічної жіночості
Урок № 24. Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Безмежнеє поле», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?». Місце любовної теми у творчості І. Франка
Урок № 25. І. Я. Франко. «Легенда про вічне життя». Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе» — віра в майбутнє своєї нації
Урок № 26. «Декадент» — поетичне кредо І. Франка 184
Урок № 27. Поема «Мойсей» — одна з вершин творчості І. Я. Франка
Урок № 28. Новела «Сойчине крило». Зображення жіночої долі в новітній інтерпретації. Гуманістичний пафос новели
Урок № 29. Публіцистична діяльність І. Франка. Значення творчості письменника
Урок № 30. Життя й різножанрова творчість Б. Грінченка, його багатогранна діяльність як митця і вченого. Оповідання «Каторжна», утвердження в ньому прагнення людини до любові й добра
Урок № 31. Контрольна робота № 2. Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст. Сторінки української поезії та прози 70–90-х рр. ХІХ ст.
Урок № 32. Систематизація знань, умінь та навичок
Урок № 33. Позакласне читання. Література рідного краю. Павло Грабовський. Огляд творчості
Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
Урок № 34. Загальний огляд української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.
Урок № 35. Михайло Коцюбинський. «Гармонійний талант художника і громадянина» (С. Єфремов). Життя і творчість, гуманізм світогляду
Урок № 36–37. Від реалізму — до імпресіонізму. Еволюція художньої свідомості М. Коцюбинського. Психологічна новела «Intermezzo». Автобіографічна основа, символічні образи, образотворчі засоби
Урок № 38. «Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна» (Єдність буття природи й людини, картини життя і праці гуцулів, психологічне відтворення їхнього світогляду й світовідчуття в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»)
Урок № 39. Карпатські Ромео і Джульєтта, або Вічна таїна кохання. (Образи Івана й Марічки в повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського. Осмислення філософських категорій життя і смерті)
Урок № 40. Ольга Кобилянська — «робітниця свого народу», «пишна троянда в саду української літератури». (Життя і творчість, формування світогляду)
Урок № 41–42. Повість О. Кобилянської «Земля» — психологічне трактування вічних проблем людини і землі, злочину й кари на українському матеріалі. Психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської. Поняття про модернізм
Урок № 43–44. Образи повісті О. Кобилянської «Земля». Духовні орієнтири твору
Урок № 45. Позакласне читання. Хочу бути Людиною! (За повістю О. Кобилянської «Людина»)
Урок № 46. «Бетховен українського слова». (Життя і творчість Василя Стефаника)
Урок № 47. Новела «Камінний хрест» — психологічне розкриття теми еміграції. Новаторство письменника. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Поняття про експресіонізм
Урок № 48 . «На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несміливий заспівала». Життєвий шлях Лесі Українки
Урок № 49. Лірика Лесі Українки. «Contra spem spero!» — світоглядна декларація сильної вольової особистості. Громадянська лірика «І все-таки до тебе думка лине», «І ти колись боролась, мов Ізраїль». Філософська лірика. «To be or not to be?..»
Урок № 50. Пейзажна лірика Лесі Українки. «Хвиля», «Стояла я і слухала весну». Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах інтимної лірики. «Все-все покинуть, до тебе полинуть», «Уста говорять: “Навіки згинув!..”»
Урок № 51. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету
Урок № 52–53. Образи драми-феєрії «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.
Художні особливості драми-феєрії
Урок № 54. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-роздум на тему «Невмирущість духовної краси за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»
Урок № 55. Контрольна робота № 3. Творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника, Лесі Українки
Урок № 56. М. Вороний — «ідеолог» модернізації української літератури. Життя і творчість, багатогранна діяльність
Урок № 57. Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» у вірші «Іванові Франкові». «Блакитна панна» — єдність краси природи й мистецтва. Узагальнено-ідеалізований жіночий образ у вірші «Інфанта»
Урок № 58. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість. Світоглядні переконання
Урок № 59. Олександр Олесь (О. Кандиба). Неоромантичні, символічні тенденції у творчості. Прагнення гармонії людини і природи, майстерність у відтворенні настрою і почуття
в поезіях «З журбою радість обнялась», «Чари ночі». Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у вірші
Урок № 60. Драма Олександра Олеся «По дорозі в Казку». Трагічна суперечність між духовністю, мрією й жорстокістю
Урок № 61. Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на тему «Пам’ятник моєму улюбленому письменникові»
Урок № 62. Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка — одного з найвидатніших письменників України
Урок № 63–64. Поєднання реалістичного змалювання дійсності й філософського підтексту в новелі В. Винниченка «Момент»
Урок № 65. Образ Панни — утілення ідеї вічної жіночності та краси
Урок № 66. Розвиток зв’язного мовлення. Відгук на самостійно прочитаний художній твір (письмово)
Урок № 67–68. Література рідного краю. «Я проти правди не грішив, бо в правді вся краса» (Огляд життєвого і творчого шляху Павла Ключини)
Урок № 69. Контрольна робота № 4. Творчість М. Вороного, О. Олеся, В. Винниченка
Урок № 70. Урок-підсумок. Узагальнення й систематизація матеріалу, вивченого протягом року



Перейти до завантаження ЕКУ Українська література. 10 клас

Залишити відповідь