Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 10 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 68 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 62 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку 3.0»;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 193 ілюстрації до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 01 Мовлення як предмет стилістики й культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови й стилістика мовлення, їх відмінність
Урок 02 Два рівні володіння мовою: мовлення правильне й комунікативно доцільне. Синоніміка й варіативність. Стилістична норма й стилістична помилка
Урок 03 Урок розвитку комунікативних умінь № 1.
Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання й читання
Урок 04 Урок розвитку комунікативних умінь № 2.
Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації
СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ.
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ
Урок 05 Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах
Урок 06 Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків
Урок 07 Урок розвитку комунікативних умінь № 3.
Усний докладний переказ тексту художнього стилю
з творчим завданням
Урок 08 Урок розвитку комунікативних умінь № 4.
Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю
з творчим завданням
Урок 09 Вимова приголосних звуків. Милозвучність української мови — характерна ознака всіх її стилів
Урок 10 Орфоепічні норми — правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах
Урок 11 Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису м’якого знака
Урок 12 Урок розвитку комунікативних умінь № 5.
Виступ на зборах, семінарах (заздалегідь не підготовлений)
Урок 13 Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису апострофа
Урок 14 Складні випадки правопису м’якого знака й апострофа
Урок 15 Контрольна робота № 1 (контрольний тест)
Урок 16 Урок розвитку комунікативних умінь № 6.
Виступ на зборах, семінарах (підготовлений)
Урок 17 «Навколо світу за 45 хвилин» Складні випадки правопису великої букви
Урок 18 Правопис слів із ненаголошеними голосними
Урок 19-20 Урок розвитку комунікативних умінь № 7-8.
Контрольний докладний переказ тексту із творчим
завданням
Урок 21 Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними
Урок 22 Правопис слів із подвоєнням і подовженням приголосних
Урок 23 Урок розвитку комунікативних умінь № 9.
Складання діалогів — обговорення самостійно обраної теми
Урок 24. Правопис слів із спрощенням у групах приголосних
Урок 25 Складні випадки чергування голосних і приголосних звуків
Урок 26 Правопис слів іншомовного походження
Урок 27 Контрольна робота № 2 (контрольний тест)
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ
Урок 28 Слово та його лексичне значення
Урок 29 Урок розвитку комунікативних умінь № 10.
Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну
тему (стаття в газету)
Урок 30 Урок розвитку комунікативних умінь № 11.
Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі
на морально-етичну тему (стаття в газету)
Урок 31 Стилістично нейтральна лексика. Емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню стильового відтінку
Урок 32 Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю
Урок 33 Специфічно побутова лексика. Просторічні слова
Урок 34 Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Конспект прочитаного (публіцистичної статті)
Урок 35 Професійно-виробнича, наукова і ділова лексика
Урок 36 Урок розвитку комунікативних умінь № 13.
Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної й науково-популярної статей)
Урок № 37 Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Виступ проблемного характеру на зборах, семінарах
Урок № 38 Діалектні слова, сфери їх уживання та стилістичні особливості
Урок № 39 Застарілі слова, їх стилістичні функції
Урок № 40 Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Тематичні виписки, план (складний)
Урок № 41 Запозичені слова, їх стилістичні функції
Урок № 42 Неологізми, їх стилістичні функції
Урок № 43 Контрольна робота № 3 (контрольний тест)
Урок № 44 Лексико-стилістичні синоніми та їх види (контекстуальні синоніми, перифрази; переносне значення слів)
Урок № 45 Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Тези
Урок № 46 Лексико-стилістичні синоніми та їх види
Урок № 47 Лексико-стилістичні синоніми та їх види. Тренувальні вправи
Урок № 48 Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух
Урок № 49 Антоніми. Пароніми. Правильне використання паронімів у мовленні
Урок № 50 Основні групи фразеологізмів
Уроки № 51–52 Урок розвитку комунікативних умінь № 18–19. Контрольний переказ публіцистичного стилю з творчим завданням
Урок № 53 Багатозначність фразеологізмів. Стилістична роль багатозначності, синонімії та антонімії фразеологізмів
Урок № 54 Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Бібліографія. Анотація
Урок № 55 Синонімія і антонімія фразеологізмів
Урок № 56 Контрольна робота № 4 (контрольний тест)
СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ
Урок № 57 Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів
Урок № 58 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Усний відгук твір мистецтва в публіцистичному стилі
Урок № 59 Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Письмовий відгук на твір мистецтва
Урок № 60 Стилістичне використання засобів словотвору
Урок № 61 Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Ділові папери. Звіт про виконану роботу
Урок № 62 Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Ділові папери. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат
Урок № 63 Основні орфограми в коренях
Урок № 64 Основні орфограми в префіксах
Урок № 65 Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Ділові папери. Фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код
Урок № 66 Основні орфограми в суфіксах
Урок № 67 Корінь, префікс і суфікс: значення, вимова, правопис і стилістичні властивості
Урок № 68 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту науково-популярного стилю
Урок № 69 Аналіз контрольної роботи. Повторення
Урок № 70 Підбиття підсумків за рікПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 10 клас

Залишити відповідь