Електронний конструктор уроку. Українська мова. 9 клас 1

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 69 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 9 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 63 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку 3.0»;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 82 ілюстрації до курсу.


Змicт украiнською мовою:

ВСТУП
Урок № 1 Розвиток української мови
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ
Урок № 2 Просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому
Урок № 3 Просте ускладнене речення, розділові знакив ньому
Урок № 4 Основні пунктограми в простому реченні
Урок № 5 Усний стислий переказ розповідного тексту публіцистичного стилю
ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА
Урок № 6 Пряма мова. Інтонування речень з прямою мовою
Урок № 7 Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
Урок № 8 Непряма мова як засіб передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою
Урок № 9 Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю
Урок № 10 Письмовий вибірковий переказ художнього стилю (на основі кількох джерел)
Урок № 11 Цитата як спосіб передачі чужої мови
Урок № 12 Діалог. Розділові знаки в діалозі
Урок № 13 Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми
Урок № 14 Контрольний диктант. Контрольне читання тексту публіцистичного стилю
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Складносурядне речення
Урок № 15 Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком
Урок № 16 Ділові папери. Заява. Автобіографія
Урок № 17 Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому
Уроки № 18–19 Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення
Урок № 20 Розділові знаки між частинами складносурядного речення
Урок № 21 Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень
Урок № 22 Контрольна робота № 1. (Контрольний тест)
Складнопідрядне речення
Урок № 23 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому
Урок № 24 Основні види складнопідрядних речень. Розрізнення сполучників і сполучних слів
Урок № 25 Складнопідрядні речення з підрядними означальними
Урок № 26 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними
Урок № 27 Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Урок № 28 Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Урок № 29 Основні типи складнопідрядних речень з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня і міри, з підрядними порівняльними
Урок № 30 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними часу, умови, місця, мети, причини, наслідку, допусту (тренувальні вправи)
Урок № 31 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними (тренувальні вправи)
Урок № 32 Розділові знаки в складнопідрядному реченні
Урок № 33 Контрольна робота № 2 (контрольний тест)
Урок № 34 Складнопідрядні речення з кількома підрядними
Урок № 35 Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними
Урок № 36 Складнопідрядні речення з кількома підрядними (тренувальні вправи)
Безсполучникове складне речення
Урок № 37 Безсполучникове складне речення: смислові відношення між його частинами
Урок № 38 Особливості інтонації безсполучникових складних речень
Урок № 39 Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
Урок № 40 Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
Урок № 41 Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення
Урок № 42 Двокрапка в безсполучниковому складному реченні
Урок № 43 Тире в безсполучниковому складному реченні
Урок № 44 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (тренувальні вправи)
Урок № 45 Доповідь на морально-етичну і суспільну теми в публіцистичному стилі
Урок № 46 Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих
речень
Урок № 47 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту публіцистичного
стилю
Складне речення з різними видами зв’язку
Урок № 48 Складні речення з різними видами зв’язку (сполучниковим і
безсполучниковим)
Урок № 49 Складні речення з різними видами зв’язку (тренувальні вправи)
Урок № 50 Усний стислий переказ тексту наукового стилю
Урок № 51 Письмовий вибірковий переказ текстів. Наукового стилю (на основі кількох джерел)
Урок № 52 Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку
Урок № 53 Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку (тренувальні вправи)
Урок № 54 Тези прочитаного (публіцистичної чи науково-популярної статті)
Урок № 55 Конспектування як різновид стислого переказу почутого
Урок № 56 Використання складних речень з різними видами зв’язку в текстах різних
стилів
Урок № 57 Узагальнення й систематизація з розділу «складне речення з різними видами зв’язку»
Урок № 58 Контрольна робота № 3 (контрольний тест)
Складне синтаксичне ціле
Урок № 59 Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки
Урок № 60 Складне синтаксичне ціле і абзац
Урок № 61 Види міжфразового зв’язку в тексті
Урок № 62 Засоби міжфразового зв’язку в тексті
Урок № 63 Оповідання на самостійно обрану тему
Урок № 64 Актуальне членування у висловлюванні: відоме й нове
Урок № 65 Структурування складних синтаксичних цілих у висловлюваннях, що належать до різних типів мовлення
Урок № 65 Контрольна робота № 4 (контрольний тест)
ПОВТОРЕННЯ НАПРИКІНЦІ РОКУ
Урок № 67 Слово як предмет вивчення. Основні орфограми
Урок № 68 Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему
Урок № 69 Мовні аспекти вивчення речення. Основні пунктограми
Урок № 70 Підбиття підсумків за рікПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 9 клас

Залишити відповідь