Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 3 клас. 2 семестр (за підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської). Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

55 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 3 клас. 2 семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
55 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
659 ілюстрацій до курсу.Змicт украiнською мовою:

Урок 65. Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями та роллю в реченні
Урок 66. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови
Урок 67. Добирання спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, та розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні, за зв’язком з іншими словами
Урок 68. Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот, неістот
Урок 69. Власні та загальні іменники. Велика буква у власних іменниках
Урок 70. Урок розвитку зв’язного мовлення. Як писати листи
Урок 71. Закріплення навичок написання власних і загальних іменників
Урок 72. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників
Урок 73. Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію
Урок 74. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній
Урок 75. Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення іменників
Урок 76. Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту за планом та опорними словами
Урок 77. Змінювання іменників за числами. Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині
Урок 78. Змінювання іменників за відмінками
Урок 79. Зв’язок іменника з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників. Розбір іменника як частини мови
Урок 80. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за уявою на тему «Як подорожує краплинка води»
Урок 81. Узагальнення за темою «Іменник»
Урок 82. Перевірна робота за темою «Іменник»
Урок 83. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні
Урок 84. Зв’язок прикметників з іменниками
Урок 85. Зв’язок прикметників з іменниками
Урок 86. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмове висловлювання про ситуації з життя класу
Урок 87. Змінювання прикметників за числами і за питаннями у сполученні з іменниками
Урок 88. Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників
Урок 89. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях
Урок 90. Розбір прикметника як частини мови
Урок 91. Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях
Урок 92. Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір — опис людини з використанням порівнянь
Урок 93. Спостереження за вживанням прикметників у загадках
Урок 94. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками
Урок 95. Закріплення знань про прикметник як частину мови
Урок 96. Перевірна робота. Диктант
Урок 97. Аналіз перевірної роботи. Дієслово. Загальне поняття про дієслово
Урок 98. Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ
Урок 99. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками
Урок 100. Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ
Урок 101. Дієслова-синоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях
Урок 102. Дієслова-антоніми. Роль дієслів-антонімів у реченнях
Урок 103. Уживання дієслів у переносному значенні
Урок 104. Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ
Урок 105. Спостереження за вживанням дієслів у мовленні
Урок 106. Час дієслова. Перевірна робота. Усний твір
Урок 107. Змінювання дієслів за часами
Урок 108. Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію
Урок 109. Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію. Перевірна робота. Списування
Урок 110. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування «Чому ластівки відлітають першими»
Урок 111. Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу у власних висловлюваннях. Перевірна робота. Аудіювання
Урок 112. Перевірна робота. Диктант
Урок 113. Аналіз перевірної роботи. Написання не з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови
Урок 114. Закріплення знань про часові форми дієслова. Перевірна робота за темою «Дієслово»
Урок 115. Повторення вивченого про звуки і букви. Позначення м’якості приголосних звуків перед о знаком м’якшення. Апостроф
Урок 116. Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів
Урок 117. Повторення вивченого про текст
Урок 118. Повторення вивченого про частини мови
Урок 119. Узагальнення і систематизація знань учнівПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 3 клас. 2 семестр (за підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської)

Залишити відповідь