Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 3 клас. 1 семестр (за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької). Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

35 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 3 клас. I семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
35 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
559 ілюстрацій до курсу.Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Пригадуємо букви української мови. Слухаємо й читаємо. Вчимося культури мовлення. Будуємо діалоги
Урок 2. Слухаємо й читаємо текст, засвоюємо форми звертання
Урок 3. Читаємо вибірково, переказуємо
Урок 4. Читаємо, вправляємося в письмі українською мовою
Урок 5. Читаємо й розповідаємо. Вправляємося в письмі. Розігруємо діалоги
Урок 6. Слухаємо і читаємо. Вивчаємо алфавіт, працюємо зі словником
Урок 7. Засвоюємо алфавіт. Уживаємо на письмі велику букву
Урок 8. Слухаємо й читаємо текст. Уживаємо велику букву під час письма
Урок 9. Вивчаємо голосні звуки, склад, наголос. Правильно вимовляємо голосні та позначаємо їх буквами
Урок 10. Вивчаємо звукове значення букв я, ю, є, ї, аналізуємо, читаємо й пишемо
Урок 11. Вивчаємо приголосні звуки. Читаємо, удосконалюємо вимову, пишемо
Урок 12. Вивчаємо тверді й м’які приголосні звуки, вимовляємо та позначаємо їх буквами. Вправляємося у вимові звука [ц’]
Урок 13. Буква м’який знак (ь). Читаємо, аналізуємо, правильно вимовляємо та вживаємо на письмі м’який знак
Урок 14. Вправляємося у вимові звука [ц] і позначаємо м’якість цього звука буквами
Урок 15. Вправляємося у вимові звука [ц’] і позначаємо м’якість цього звука буквою ь
Урок 16. Читаємо, вправляємося у вимові й позначаємо на письмі м’якість звука [ц’] у кінці слів. Уживаємо ь
Урок 17. Читаємо, аналізуємо, правильно вимовляємо на письмі м’який знак перед о
Урок 18. Вимовляємо й пишемо слова з ь і ьо
Урок 19. Читаємо текст, вправляємося у вимові подовжених приголосних і позначаємо їх двома буквами
Урок 20. Читаємо виразно вірш. Вправляємося у вимові м’яких подовжених приголосних звуків
Урок 21. Читаємо й усвідомлюємо прочитане. Вимовляємо тверді й пом’якшені приголосні перед и, і, пишемо
Урок 22. Вправляємося у вимові й позначенні на письмі твердих приголосних [б], [п], [в], [м], [ф] та [р] у кінці слів
Урок 23. Читаємо, вправляємося у вимові й письмі слів з кінцевими твердими приголосними. Будуємо діалог
Урок 24. Читаємо, міркуємо, вимовляємо й пишемо слова з апострофом
Урок 25. Вимовляємо й пишемо слова зі сполученнями б’я, в’я, м’я, п’я
Урок 26. Розвиваємо правописні й мовленнєві вміння. Складаємо розповідь за малюнками
Урок 27. Слухаємо й читаємо, міркуємо, працюємо зі словниками, пишемо
Урок 28. Слухаємо й читаємо. Знайомимося зі словами, близькими за значенням (синонімами) й уживаємо їх у мовленні
Урок 29. Добираємо синоніми. Редагуємо текст
Урок 30. Слухаємо й читаємо навчальний текст. Знайомимося зі словами, що мають протилежне значення — антонімами, визначаємо їх роль у прислів’ях
Урок 31. Слухаємо й читаємо навчальний текст. Знайомимось з багатозначними словами
Урок 32. Слухаємо й читаємо навчальний текст. Спостерігаємо за прямим і переносним значенням слів
Урок 33. Читаємо навчальний текст. Спостерігаємо за будовою слова і визначаємо її
Урок 34. Спостерігаємо за змінюванням закінчень слів — назв предметів різного роду і змінюємо їх, визначаємо закінчення
Додатковий матеріалПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 3 клас. 1 семестр (за підруч. О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької)

Залишити відповідь