Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 3 клас. 1 семестр (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун). Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

64 конспекти усіх уроків до курсу «Українська мова. 3 клас. I семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
64 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
765 ілюстрацій до курсу.Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Мова — найважливіший засіб людського спілкування
Урок 2. Рідна та державна мова
Урок 3. Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості
Урок 4. Текст і його ознаки
Урок 5. Змістовний зв’язок між частинами тексту
Урок 6. Абзац. Роль абзаців у тексті
Урок 7. Ознаки художнього та наукового текстів
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі»
Урок 9. Ознаки ділового тексту
Урок 10. План тексту
Урок 11. Текст-розповідь
Урок 12. Текст-опис
Урок 13. Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Мова і мовлення», «Текст»
Урок 14. Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення
Урок 15. Види речень за метою висловлювання
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом
Урок 17. Речення окличні та неокличні
Урок 18. Звертання. Розділові знаки при них
Урок 19. Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні
Урок 20. Зв’язок між словами в реченнях. Словосполучення
Урок 21. Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за темою «Речення»
Урок 22. Пряме й переносне значення слів
Урок 23. Слова, що мають кілька значень
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом
Урок 25. Слова, що звучать однаково, але мають різні значення
Урок 26. Синоніми. Роль синонімів у тексті
Урок 27. Антоніми
Урок 28. Фразеологізми
Урок 29. Культура мовленого слова. Перевірна робота. Диктант
Урок 30. Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення
Урок 31. Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом
Урок 33. Корінь слова. Спільнокореневі слова
Урок 34. Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів
Урок 35. Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]
Урок 36. Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом
Урок 37. Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и]
Урок 38. Поняття «орфограма»
Урок 39. Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії»
Урок 41. Робота з орфографічним словником. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»
Урок 42. Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками
Урок 43. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті
Урок 44. Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Перевірна робота. Діалог
Урок 45. Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими
Урок 46. Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки
Урок 47. Закріплення вивченого про голосні і приголосні звуки
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа
Урок 49. Префікс. Словотворча роль префіксів
Урок 50. Творення слів із найуживанішими префіксами
Урок 51. Префікси, співзвучні з прийменниками
Урок 52. Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами
Урок 53. Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня
Урок 54. Написання префіксів з- (с-). Перевірна робота. Аудіювання
Урок 55. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перевірна робота. Списування
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання запрошення (привітання)
Урок 57. Перенос слів із префіксами. Перевірна робота. Диктант
Урок 58. Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів
Урок 59. Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах
Урок 60. Творення слів із найуживанішими суфіксами
Урок 61. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса
Урок 62. Поділ слів із суфіксами для переносу
Урок 63. Узагальнення вивченого про будову слова
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Навчальний переказПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 3 клас. 1 семестр (за підруч. М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)

Залишити відповідь