Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 3 клас. I семестр (за підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської). Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

64 конспекти усіх уроків до курсу «Українська мова. 3 клас. I семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
64 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
469 ілюстрацій до курсу.Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Мова — найважливіший засіб людського спілкування
Урок 2. Культура усного і писемного мовлення
Урок 3. Культура спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Увічливі звертання
Урок 4. Текст. Добирання заголовків до тексту
Урок 5. Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків
Урок 6. Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту
Урок 7. Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Про що говорить заголовок
Урок 9. Текст-міркування. Його основні частини
Урок 10. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів
Урок 11. Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом
Урок 12. Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки
Урок 13. Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. Правила написання адреси
Урок 14. Контроль та оцінювання знань за темами «Мова і мовлення», «Текст»
Урок 15. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами
Урок 17. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення. Інтонування речень
Урок 18. Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних
Урок 19. Звертання. Розділові знаки при звертаннях
Урок 20. Головні і другорядні члени речення
Урок 21. Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами
Урок 22. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення»
Урок 23. Слова з прямим і переносним значенням
Урок 24. Слова, що мають кілька значень
Урок 25. Слова, що звучать і пишуться однаково
Урок 26. Слова, близькі за значенням (синоніми)
Урок 27. Ознайомлення з фразеологізмами
Урок 28. Слова, протилежні за значенням (антоніми)
Урок 29. Перевірна робота. Диктант
Урок 30. Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова
Урок 31. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень за малюнком і планом
Урок 32. Основа слова
Урок 33. Частини основи
Урок 34. Спільнокореневі слова. Корінь
Урок 35. Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова
Урок 36. Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення
Урок 37. Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів
Урок 38. Чергування приголосних [г], [к], [х] із[ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]
Урок 39. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування «Книга — твій друг, без неї — як без рук»
Урок 40. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях
Урок 41. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом
Урок 42. Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом
Урок 43. Контроль та оцінювання знань за темами «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»
Урок 44. Аналіз перевірної роботи. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками
Урок 45. Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими
Урок 46. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті
Урок 47. Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту
Урок 48. Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими
Урок 49. Префікс. Словотворча роль префіксів. Перевірна робота. Діалог
Урок 50. Префікси і прийменники
Урок 51. Правопис префіксів роз-, без-
Урок 52. Написання префіксів з- (с-)
Урок 53. Закріплення вивченого матеріалу
Урок 54. Перевірна робота. Аудіювання
Урок 55. Апостроф після префіксів
Урок 56. Перевірна робота. Списування
Урок 57. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом
Урок 58. Перевірна робота. Диктант
Урок 59. Аналіз перевірної роботи. Перенос слів із префіксами
Урок 60. Суфікс
Урок 61. Закріплення знань про роль суфіксів у словах
Урок 62. Розбір слів за будовою
Урок 63. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином (за основною частиною та за кінцівкою)Перейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 3 клас. I семестр (за підруч. М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської)

Залишити відповідь