Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 2 клас. 2 семестр (за підручником М. Д. Захарійчук), Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

55 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 2 клас. 2 семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
55 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
456 ілюстрацій до курсу.Змicт украiнською мовою:

Урок 65. Слова, які відповідають на питання що робити? що робили? що робив? що робить? що буде робити? (дієслова)
Урок 66. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв’язок дієслів з іменниками
Урок 67. Роль дієслів у мовленні. Зв’язок дієслів зіншими словами
Урок 68. Роль дієслів у мовленні. Виділення дієслів у текстах
Урок 69. Роль дієслів у мовленні. Дієслова протилежні за значенням
Урок 70. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, кінцівкою і сюжетними малюнками «Дві білки»
Урок 71. Роль дієслів у мовленні. Робота над діалогом
Урок 72. Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів зі словами він, вона, воно, вони
Урок 73. Уявлення про службові слова та їхроль у реченні
Урок 74. Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні
Урок 75. Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченні
Урок 76. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко»
Урок 77. Спостереження за значенням спільнокореневих (споріднених) слів
Урок 78. Спільнокореневі (споріднені) слова. Виділення кореня в поданих словах
Урок 79. Добирання спільнокореневих слів
Урок 80. Добирання спільнокореневих слів
Урок 81. Спільнокореневі (споріднені) слова
Урок 82. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання основної частини казки за початком і кінцівкою казки та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко та рудого хом’ячка»)
Урок 83. Спільнокореневі (споріднені) слова
Урок 84. Спільнокореневі (споріднені) слова
Урок 85. Спільнокореневі (споріднені) слова
Урок 86. Узагальнення знань учнів за темою «Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова»
Урок 87. Основні ознаки речення. Поділ тексту на речення
Урок 88. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, схемами речень і серією сюжетнихмалюнків (Е. Карл «Звідки прилетів метелик»)
Урок 89. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення
Урок 90. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Інтонаційне виділення в реченняхслів, найважливіших для висловлення думки
Урок 91. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання
Урок 92. Закріплення знань провиди речень за метою висловлювання
Урок 93. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком і кінцівкою оповідання, малюнками та опорними словами (С. Мацюцький «Кому дістався бублик»)
Урок 94. Головні слова в реченні
Урок 95. Визначення головних слів у реченні. Перевірна робота. Аудіювання «Куди робота ховається»
Урок 96. Зв’язок слів у реченні
Урок 97. Складання записки
Урок 98. Поширення речень за питаннями
Урок 99. Узагальнення знань за темою «Речення»
Урок 100. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді «Подорож у Карпати» за малюнком та опорними словами
Урок 101. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту
Урок 102. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті
Урок 103. Текст-розповідь
Урок 104. Текст-опис
Урок 105. Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування структури тексту (Ю. Ярмиш «Дванадцятиголовий Дракончик»)
Урок 106. Узагальнення знань за темою «Текст»
Урок 107. Мовні та немовні знаки
Урок 108. Спорідненість мов
Урок 109. Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Списування
Урок 110. Слова ввічливості. Звертання
Урок 111. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком та планом
Урок 112. Контроль та оцінювання знань за темою «Речення». Текст. Мова і мовлення»
Урок 113. Що ми знаємо про звуки і букви
Урок 114. Що ми знаємо про частини мови
Урок 115. Що ми знаємо про речення
Урок 116. Що ми знаємо про текст
Урок 117. Перевірна робота
Урок 118. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь на тему «Мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село»
Урок 119. Підсумковий урок за рікПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 2 клас. 2 семестр (за підруч. М. Д. Захарійчук)

Залишити відповідь