Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 2 клас. I семестр (за підручником М. Д. Захарійчук). Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 64 конспекти усіх уроків до курсу «Українська мова. 2 клас. I семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 64 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • 552 ілюстрації до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Звуки, букви. Українська абетка
Урок 2. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру
Урок 3. Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах
Урок 4. Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків
Урок 5. Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і].
Урок 6. Букви, що позначають голосні звуки
Урок 7. Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком, планом, змістом загадки.
Урок 9. Ненаголошені голосні звуки [е], [и]
Урок 10. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]
Урок 11. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]
Урок 12. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]
Урок 13. Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків
Урок 14. Приголосні звуки [дз], [дз’], [дж]. Позначення їх буквами
Урок 15. Приголосні звуки. Позначення їх буквами
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Білочка»
Урок 17. Буква щ
Урок 18. Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів
Урок 19. Буква ґ
Урок 20. Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів
Урок 21. Дзвінкі і глухі приголосні звуки
Урок 22. Дзвінкі і глухі приголосні звуки
Урок 23. Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»
Урок 25. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є
Урок 26. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є
Урок 27. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є
Урок 28. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є
Урок 29. Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення
Урок 30. Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення
Урок 31. Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за серією сюжетних малюнків, планом та змістом казки І. Прокопенко «Як гриби ховалися»
Урок 33. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки
Урок 34. Подовжені м’які приголосні звуки
Урок 35. Подовжені м’які приголосні звуки
Урок 36. Подовжені м’які приголосні звуки
Урок 37. Подовжені м’які приголосні звуки
Урок 38. Апостроф
Урок 39. Апостроф
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад за темою «Бережіть книжки» за опорними словами і малюнками (вірш Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»)
Урок 41. Апостроф
Урок 42. Апостроф
Урок 43. Лексичне значення слова.
Урок 44. Лексичне значення слова. Тематичні групи слів
Урок 45. Слова, які відповідають на питання хто? що?
Урок 46. Слова, що означають назви предметів (іменники)
Урок 47. Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків,
планом та опорними словами «Каштанчик»
Урок 49. Змінювання іменників за зразком один — багато. Робота над прислів’ям. До повнення речень
Урок 50. Групування предметів за родовими та видовими ознаками
Урок 51. Доречне вживання іменників у реченні. Перевірна робота. Аудіювання
Урок 52. Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей
Урок 53. Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей. Уживання імен у формі звертання
Урок 54. Велика буква у кличках тварин. Перевірна робота. Диктант
Урок 55. Уживання великої букви в кличках тварин
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Роз повідь за серією сюжетних малюнків та опорними словами «До помога тваринам узимку»
Урок 57. Велика буква в назвах міст, сіл, річок
Урок 58. Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів
Урок 59. Слова, що називають ознаки предметів (прикметники)
Урок 60. Зв’язок прикметників з іменниками
Урок 61. Прикметники, протилежні за значенням. Уживання прикметників у переносному значенні
Урок 62. Зв’язок прикметників з іменниками. Практичне змінювання прикметників
за зразком один — багато
Урок 63. Прикметники, близькі за значенням
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим поч атком, планом, малюнками, опорними словами (Ю. Ярмиш «Як реп’яшок світ побачив»). Перевірна роботаПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 2 клас. I семестр (за підручником М. Д. Захарійчук)

Залишити відповідь