Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 3 клас. 2 семестр (за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької). Версія 3.0Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 36 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 3 клас. 2 семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 36 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • 536 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 35. Читаємо текст про споріднені слова й форму слова, добираємо споріднені слова
Урок 36. Читаємо текст, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних звуків у корені слова
Урок 37. Утворюємо спільнокореневі слова, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних у корені
Урок 38. Спостерігаємо за роллю префіксів, утворюємо споріднені слова за їх допомогою
Урок 39. Спостерігаємо за вимовою і вживанням слів із префіксами з-, с-, утворюємо слова з такими префіксами
Урок 40. Спостерігаємо за вживанням апострофа після префіксів, утворюємо й записуємо слова з апострофом
Урок 41. Спостерігаємо за роллю суфіксів у слові. Утворюємо за допомогою суфіксів ряди споріднених слів
Урок 42. Спостерігаємо за творенням слів із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Правильно вимовляємо й записуємо такі слова
Урок 43. Читаємо текст. Спостерігаємо за вимовою ненаголошених е, и в корені слова,
перевіряємо їх позначення буквами
Урок 44. Вправляємось у доборі перевірних слів, пишемо
Урок 45. Вимовляємо дзвінкі та глухі приголосні в корені слова й позначаємо їх на письмі
Урок 46. Правильно вимовляємо і перевіряємо написання слів, які потребують перевірки
Урок 47. Розрізняємо написання слів типу сонце, серце, чесний
Урок 48. Закріплення теми попереднього уроку
Урок 49. Розрізнення написання слів типу клас, група, колектив у російській і українській мовах
Урок 50. Закріплення теми попереднього уроку
Урок 51. Слухаємо й читаємо навчальний текст, спостерігаємо за утворенням словосполучень, визначаємо в них головне і залежне слово
Урок 52. Утворюємо словосполучення, спостерігаємо за чергуванням приголосних
[г], [к], [х] — [з’], [ц’], [с’] перед закінченням -і
Урок 53. Читаємо навчальний текст, здобуваємо нову інформацію. Спостерігаємо за будовою речень, визначаємо головні члени
Урок 54. Читаємо текст. Визначаємо головні і другорядні члени речення
Урок 55. Визначаємо головні і другорядні члени речення. Поширюємо речення
Урок 56. Спостерігаємо за зв’язком слів у реченні й установлюємо його
Урок 57. Знайомимося зі складними реченнями й складаємо їх
Урок 58. Читаємо. Працюємо з реченнями, різними за метою висловлювання
Урок 59. Спостерігаємо за вживанням звертань у питальних та спонукальних реченнях. Ставимо потрібні розділові знаки
Урок 60. Читаємо текст, визначаємо його тему й основну думку
Урок 61. Упорядковуємо й складаємо тексти. Слідкуємо за зв’язком речень у тексті
Урок 62. Спостерігаємо за зв’язком між реченнями тексту
Урок 63. Структура та план тексту. Складаємо план тексту, переказуємо текст за планом
Урок 64. Розрізняємо типи текстів: розповідь, опис, міркування
Урок 65. Складаємо текст-розповідь
Урок 66. Читаємо. Складаємо текст-опис
Урок 67. Складаємо текст-міркування
Урок 68. Читаємо і вчимося переказувати текст
Урок 69. Спостерігаємо за вживанням речень у діалогах
Урок 70. Підсумковий урокПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 3 клас. 2 семестр (за підруч. О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти

Залишити відповідь