Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 3 клас. 2 семестр (за підручником Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко). Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 36 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 3 клас. 2 семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 36 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • 443 ілюстрації до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 35. Багатозначність слів. Пряме та переносне значення слів
Урок 36. Повторення вивченого
Урок 37. Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком
Урок 38. Основа слова. Закінчення
Урок 39. Корінь слова. Споріднені слова
Урок 40. Чергування голосних звуків у корені слова
Урок 41. Чергування приголосних звуків у корені слова
Урок 42. Ненаголошені голосні в корені слова
Урок 43. Дзвінкі і глухі приголосні в корені слова
Урок 44. Дзвінкі і глухі приголосні в корені слова (закріплення)
Урок 45. Суфікс
Урок 46. Вимова і правопис суфіксів
Урок 47. Префікс
Урок 48. Правопис префіксів. Префікси роз-, без-
Урок 49. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над деформованими текстами
Урок 50. Префікси з- (с-)
Урок 51. Апостроф після префіксів
Урок 52. Префікси і прийменники
Урок 53. Написання слів типу серце, сонце, чесний
Урок 54. Розвиток зв’язного мовлення. Складання усного твору «Зима» за планом
Урок 55. Відсутність подвоєння в словах типу клас, група, колектив
Урок 56. Речення. Види речень за метою висловлювання
Урок 57. Розділові знаки в кінці речень
Урок 58. Звертання. Розділові знаки при звертанні
Урок 59. Розвиток зв’язного мовлення. Складання текстів за поданим зачином, основною частиною, кінцівкою
Урок 60. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні
Урок 61. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні (закріплення)
Урок 62. Складне речення
Урок 63. Повторення вивченого
Урок 64. Розвиток зв’язного мовлення. Складання тексту за малюнком та опорними словами
Урок 65. Текст. Структура тексту
Урок 66. Типи текстів
Урок 67. Зв’язок між реченнями. Абзац
Урок 68. План тексту
Урок 69. Повторення вивченого
Урок 70. Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків

Перейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 3 клас. 2 семестр (за підруч. Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко)Залишити відповідь