Електронний конструктор уроку. Світова література. 9 клас

Електронний конструктор уроку. Світова література. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 70 конспектів усіх уроків до курсу «Світова література. 9 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 61 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 915 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок № 1 Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Урок № 2 Література доби бароко: найяскравіші представники європейського напряму бароко; провідні теми й стильове новаторство лірики барокко
Урок № 3 Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет доби іспанського бароко. «Життя — це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів епохи
барокко
Урок № 4 Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя — це сон»
Урок № 5 Причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо
Урок № 6 Тематична атестація № 1
Урок № 7 Класицизм як художній напрям у літературі ХVІІ ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила классицизму
Урок № 8 Мольєр (Жан Батист Поклен) (1622–1673) — комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра
Урок № 9 Утілення в «Міщанині-шляхтичі» рис класицистичної комедії (герой — носій однієї пристрасті)
Урок № 10 Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість
Урок № 11 Урок розвитку мовлення. Засоби творення смішного в комедії. Виховний потенціал твору Мольєра «Міщанин-шляхтич»
Урок № 12 Тематична атестація № 2
Урок № 13 Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів,
нових жанрів (філософська повість тощо)
Урок № 14 Життя і творчість Вольтера (1694–1778). Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви
Урок № 15 Конфлікт «природної людини» гуронця і французького суспільства як центральний у творі. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору
Урок № 16 Гуронець і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і гуронця. Поняття про філософську повість
Урок № 17 Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Вольтером»
Урок № 18 Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749–1832). Трагедія «Фауст» — вершина творчості Й. В. Ґете й один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення та проблематика
Урок № 19 Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини
Урок № 20 Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита
Урок № 21 Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії
Урок № 22 Контрольний твір за творчістю Й. В. Ґете
Урок № 23 Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759–1805) — виразник просвітницьких ідей свободи і справедливості. Зв’язок драми «Вільгельм Телль» з ідеологією Проcвітництва
Урок № 24 Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості
Урок № 25 Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протиcтояння
Урок № 26 Особливості драматичного конфлікту у творі та його художнє втілення
Урок № 27 Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф. Шіллера
Урок № 28 Тематична атестація № 3
Урок № 29 Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники
Урок № 30 Ернст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) — багатогранний митець-романтик. «Крихітка Цахес» — шедевр романтичної казки-новели
Урок № 31 «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного
і заземлено-буденного, потворного
Урок № 32 Сатирико-метафоричний зміст твору «Крихітка Цахес». Іронія та гротеск у творі як важливі риси індивідуального стилю Гофмана
Урок № 33 Урок розвитку мовлення. Протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса
Урок № 34 Урок додаткового читання. Е. Гофман. «Золотий горнець»
Урок № 35 Генріх Гейне (1797–1856) — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму
Урок № 36 Любов — першооснова життя. Вираження в поезіях Гейне особистої долі поета-вигнанця, його нерозділеного кохання
Урок № 37 Змалювання природи в поезіях Г. Гейне — спосіб бачення і пізнання світу та власної душі
Урок № 38 Тематична атестація № 4
Урок № 39 Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості
Урок № 40 Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета
Урок № 41 Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи
Урок № 42 Урок виразного читання. Виразне читання та аналіз поезій Байрона
Урок № 43 Додаткове читання. Образ Мазепи у творах світової Літератури
Урок № 44 Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Байроном»
Урок № 45 Творчість Адама Міцкевича (1798–1855) — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, відображення вражень у його поезії (цикл «Кримські сонети»)
Урок № 46 Риси романтизму, мотив єдності природи і людини у творчості А. Міцкевича
Урок № 47 Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів»
Урок № 48 Тематична атестація № 5
Урок № 49 Переосмислення здобутків європейського романтизму російською культурою. Олександр Пушкін (1799– 1837) — великий російський поет
Урок № 50 «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв
Урок № 51 Онєгін як утілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів та вчинків
Урок № 52 Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського
Урок № 53 Урок розвитку мовлення. Образи автора і природи в романі «Євгеній Онєгін». Національний колорит
Урок № 54 Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна
Урок № 55 Михайло Лермонтов (1814–1841). Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова
Урок № 56 «Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабристів. Особливості композиції роману та її роль у розкритті характеру Печоріна
Урок № 57 Печорін — «герой свого часу»
Урок № 58 Урок розвитку мовлення. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін.
Урок № 59 Жіночі персонажі роману «Герой нашого часу»
Урок № 60 Максим Максимович — образ «маленької людини»
Урок № 61 Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману «Герой нашого часу». Особливості художнього часу, образу автора та картин природи
Урок № 62 Контрольний твір за творчістю О. Пушкіна та М. ЛерМонтова
Урок № 63 Микола Гоголь (1809–1852) — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості
Урок № 64 Високий гуманізм письменника в зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини»
Урок № 65 Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті
Урок № 66 Урок розвитку мовлення. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття
Урок № 67 Додаткове читання. М. Гоголь. «Мертві душі»
Урок № 68 Тематична атестація № 6
Урок № 69 Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу
Урок № 70 Презентація твору (чи автора), який найбільше запам’ятавсяПерейти до завантаження ЕКУ Світова література. 9 клас

Залишити відповідь