Електронний конструктор уроку. Світова література. 10 клас

Електронний конструктор уроку. Світова література. 10 клас

Електронний конструктор уроку. Світова література. 10 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 66 конспектів усіх уроків до курсу «Світова література. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 59 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 1047 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:I семестр
Вступ . Із літератури реалізму
Урок № 1. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі
Урок № 2. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст.; зв’язок із розвитком природничих наук. Видатні майстри соціальної прози: Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін.
Урок № 3. Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця
Урок № 4. Стендаль «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі. Гостра критика режиму Реставрації. Сюжет твору
Урок № 5. Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту
Урок № 6. Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя
Урок № 7. Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману
Урок № 8. Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини
Урок № 9. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне»
Урок № 10. О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Життєвий і творчий шлях письменника. Поєднання реалістичних та романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика й структура. Бальзак і Україна
Урок № 11. Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек»
Урок № 12. О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека
Урок № 13. О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору
Урок № 14. (ПЧ) Бесіда з позакласного читання за твором Гі де Мопассана «Пампушка»
Урок № 15. Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття»
Урок № 16. Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури; реалістичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині письменника
Урок № 17. Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Співчуття письменника до принижених і знедолених, передусім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса
Урок № 18. Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»
Урок № 19. Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу
Урок № 20. Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста. Соціальна дієвість творчості Діккенса
Урок № 21. Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Ч. Діккенс як майстер іронії та сарказму
Урок № 22. (КР) Контрольна робота з теми «Творчість Ч. Діккенса»
Урок № 23. Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях митця. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах
Урок № 24. Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення
Урок № 25. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»
Урок № 26. Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»
Урок № 27. Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини
Урок № 28. Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського
Урок № 29–30. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»
Урок № 31. (КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»
Урок № 32. Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки митця
II семестр
Урок № 33. Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів
Урок № 34. Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю
Урок № 35. Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого
Урок № 36. «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ»
Урок № 37. Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі
Урок № 38. Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна»
Урок № 39–40. (ПЧ) А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного читання
Урок № 41. (КР) Контрольна робота за творами Л. Толстого та А. Чехова
2. Традиції та новаторські зрушення в поезії середини — II половини XIX ст.
Урок № 42. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс
Урок № 43. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника
Урок № 44. М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув…», «Роздуми біля парадного під’їзду»
Урок № 45 (з резервного часу). М. О. Некрасов. Поезії «Трійка», «На смерть Шевченка». Поетичне новаторство автора, поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації; перегуки з Шевченком
Урок № 46. В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом
Урок № 47. В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета. Звернення до вільного вірша (верлібру)
Урок № 48. Шарль Бодлер — французький поет II половини XIX століття, пізній романтик і один із зачинателів символізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Світогляд та естетичні погляди Бодлера й збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»)
Урок № 49. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Ш. Бодлера. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія»
Урок № 50. Традиції та новаторство розв’язання проблеми «поет і натовп» у поезії Ш. Бодлера «Альбатрос»
Урок № 51. Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ — початку ХХ століття. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів
Урок № 52. «Поетичне мистецтво» Поля Верлена як віршований маніфест символізму. Художньо-смислове новаторство «поезії душі» П. Верлена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче…»
Урок № 53. Артюр Рембо. Художній світ поезії. Асоціативно-чуттєва картина Всесвіту у віршах «Відчуття», «Голосівки». Розкодування змісту у вірші «П’яний корабель»
Урок № 54–55. (РМ) Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо
Урок № 56. (КР) Контрольна робота з теми «Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі XIX–XX століть»
3. Роман ранньомодерністської доби
Урок № 57. Е. Золя — французький письменник, теоретик натуралізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Цикл романів «Ругон-Маккари»
Урок № 58. Цикл романів Е. Золя «Ругон-Маккари» — «природнича й соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії». Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів
Урок № 59. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Шлях сім’ї Ругонів до багатства та влади. Сюжет
Урок № 60. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Система образів у творі
Урок № 61. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману
Урок № 62. Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність його стилю. «Передмова» до роману «Портрет Доріана Грея»
Урок № 63. Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману
Урок № 64. Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)
Урок № 65. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»?
Урок № 66–67. Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. (РМ) Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»
Урок № 68. (КР) Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби»
4. Підсумок
Урок № 69. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року
Урок № 70. Підсумки роботи за рік. Літературне свято (презентація творчого проекту)

Перейти до завантаження ЕКУ Світова література. 10 клас

Додати коментар