Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Навчання грамоти. Читання. 1 клас. I семестр (за підручником М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко) Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

53 конспекти усіх уроків до курсу «Навчання грамоти. Читання. 1 клас. I семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
53 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
737 ілюстрацій до курсу.Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Вступ. Ознайомлення з Букварем. Державний Гімн України. Читання вірша Г. Чубач «Рідна мова»
Урок 2. Розвиток зв’язного мовлення на тему «Я— школяр». Формування аудіативних умінь за текстом В. Шкляра «До школи». Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Умовне позначення слова, речення.
Урок 3. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Я— школярка». Формування аудіативних умінь за віршем М. Сингаївського «Першокласниця». Практичне ознайомлення зі складом, окличним реченням. Умовне позначення слова, речення.
Урок 4. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя родина». Формування аудіативних умінь за текстом А. Конельського «Як Івасик братика колисав». Практичне ознайомлення знемовними звуками. Підпис серії сюжетних малюнків. Практичне ознайомлення зі складом, окличним реченням. Умовне позначення складу, слова, речення
Урок 5. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя родина» (міська родина). Формування аудіативних умінь за текстом І. Андрусяка «Вечеря». Практичне ознайомлення змовними звуками. Наголос. Умовне позначення звуків. Уявлення прослова — назви предметів
Урок 6. Розвиток зв’язного мовлення на тему «Мої друзі». Формування аудіативних умінь за текстом С. Козлова «Не дивися на мене так, їжачку». Практичне ознайомлення зприголосними м’якими звуками. Моделювання односкладових слів зм’якими приголосними звуками. Практичне ознайомлення зі словами — назвами предметів
Урок 7. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Мої друзі». Формування аудіативних умінь за текстом Р. Куликової «Сюрприз». Практичне ознайомлення зі словами — назвами ознак. Моделювання слів ізм’якими приголосними звуками. Робота здитячою книжкою
Урок 8. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя школа». Формування аудіативних умінь за текстом Л. Камінського«Навіщоходять дошколи». Практичне ознайомлення зі словами — назвами дій. Моделювання слів, речень
Урок 9. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя школа» («Лісова школа»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Маслової «Ласунка йде до школи»
Урок 10. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Мої книжки». Формування аудіативних умінь за текстом О. Дроза «Казкар». Закріплення знань прослова — назви предметів, ознак, дій. Моделювання слів, речень
Урок 11. Розвиток зв’язного мовлення на тему «Я читаю». Формування аудіативних умінь за текстом В. Сенцовського «ПроТелесика». Моделювання слів, речень
Урок 12. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя країна — Україна». Формування аудіативних умінь за віршем Н. Зарічної «Рідний край».
Урок 13. Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Складання речень і графічних моделей речень
Урок 14. Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Складання речень і графічних моделей речень. Робота з дитячою книжкою
Урок 15. Закріплення звука [а], вивчення букви Аа. Формування аудіативних умінь за текстом Н. Сняданко. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 16. Закріплення букви Аа. Звуко-буквені зіставлення. Закріплення знань про слова — назви предметів, ознак, дій. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 17. Закріплення звука [у], вивчення букви Уу. Формування аудіативних умінь за текстом М. Павленко. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 18. Закріплення букви Уу. Звуко-буквені зіставлення. Закріплення знань прослова — назви предметів, ознак, дій. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 19. Закріплення звука [о], вивчення букви Оо. Формування аудіативних умінь за віршем В. Крищенка. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Мовні ігри (анаграми)
Урок 20. Закріплення букви Оо. Розвиток мовлення за текстом Н. Нікалео. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 21. Закріплення звука [и], вивчення букви Ии. Формування аудіативних умінь за текстом Е. Шима. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Багатозначність слова
Урок 22. Закріплення букви Ии. Розвиток мовлення за текстом З. Мензатюк «Білий коник». Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 23. Закріплення звуків [м], [м’], вивчення букви Мм («ем»). Формування аудіативних умінь за віршем Р. Скиби. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Мовні ігри (анаграми)
Урок 24. Закріплення букви Мм. Розвиток мовлення за текстом Г. Малик «Казка про кошеня». Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Складання речень за запропонованими схемами. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 25. Закріплення звука [і], вивчення букви Іі. Формування аудіативних умінь за текстом Л. Лапіної. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 26. Закріплення букви Іі. Розвиток мовлення за текстом С. Кузьменко. Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 27. Закріплення звуків [н], [н’], вивчення букви Нн («ен»). Формування аудіативних умінь за текстом В. Сухомлинського. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 28. Закріплення букви Нн. Розвиток мовлення за текстом Н. Тарасенко. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Велика буква в іменах людей. Робота здитячою книжкою
Урок 29. Закріплення звука [в], вивчення букви Вв («ве»). Формування аудіативних умінь за текстом Н. Малетич. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 30. Закріплення букви Вв. Розвиток мовлення за віршем М. Стельмаха. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати.
Урок 31. Закріплення звуків [л], [л’], вивчення букви Лл («ел»). Формування аудіативних умінь за текстом Л. Уляницької. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Поняття «один», «багато»
Урок 32. Закріплення букви Лл. Розвиток мовлення за текстом Л. Уляницької «Ланцюжок добра». Звуко-буквений аналізслів. Мовні ігри. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 33. Закріплення звуків [с], [с’], вивчення букви Сc («еc»). Формування аудіативних умінь за віршем В. Вітька. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 34. Закріплення букви Сc. Розвиток мовлення за текстом Ю. Ярмиша «Слоненятко, яке любилотанцювати». Звуко-буквений аналізслів. Мовні ігри (анаграми). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 35. Закріплення звука [к], вивчення букви Кк («ка»). Формування аудіативних умінь за текстом В. Поліщука. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 36. Закріплення букви Кк. Розвиток мовлення за текстом В. Сенцовського. Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 37. Закріплення звука [п], вивчення букви Пп («пе»). Формування аудіативних умінь за віршем Л. Біленької. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 38. Закріплення букви Пп. Розвиток мовлення за текстом Н. Тарасенко «На пасіці взимку». Мовні ігри. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 39. Закріплення звуків [р], [р’], вивчення букви Рр («ер»). Формування аудіативних умінь за текстом Б. Чайковського. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 40. Закріплення букви Рр. Розвиток мовлення за текстом П. Костюченка. Звуко-буквений аналізслів. Мовні ігри (анаграми). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Закріплення правопису великої букви в іменах людей
Урок 41. Закріплення звуків [т], [т’], вивчення букви Тт («те»). Формування аудіативних умінь за текстом С. Мацюцького. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Розвиток мовлення за текстом О. Копиленка. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 42. Закріплення букви Тт. Розвиток мовлення за змістом народної казки. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Робота з дитячою книжкою
Урок 43. Закріплення звука [е], вивчення букви Ее. Формування аудіативних умінь за змістом карпатської легенди. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 44. Закріплення букви Ее. Розвиток мовлення за текстом М. Познанської «У метро». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 45. Закріплення звуків [д], [д’], вивчення букви Дд («де»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Козоріса. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Розвиток мовлення за текстом М. Солтис. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Відповіді на питання хто?, де?, коли?, як?
Урок 46. Закріплення букви Дд. Розвиток мовлення за текстом А. М’ястківського «Молода сливка». Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 47. Закріплення звуків [з], [з’], вивчення букви Зз («зе»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Павленко. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Розвиток мовлення за текстом А. Мілна «Пісенька Вінні-Пуха». Омоніми (безуживання термінів). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати
Урок 48. Закріплення букви Зз. Розвиток мовлення за віршем В. Камінчук. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Добирання заголовка дотексту
Урок 49. Вивчення букви ь (знак м’якшення). Формування аудіативних умінь. Розвиток мовлення за текстом Н. Сало. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Підпис сюжетних малюнків
Урок 50. Закріплення букви ь (знак м’якшення). Звуковий аналізслів. Складання речень за малюнками на тему «Малі помічники». Робота здитячою книжкою
Урок 51. Закріплення Звука [б], вивчення букви Бб («бе»). Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Формування аудіативних умінь за текстом Д. Матіяш
Урок 52. Закріплення букви Бб. Читання слів. Опрацювання тексту. Словниково-логічні вправи
Урок 53. Закріплення вміння вимовляти звук [г], вивчення букви Гг («ге»). Формування аудіативних умінь за текстом З. Мензатюк. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами намальованих предметів у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати.Перейти до завантаження ЕКУ Навчання грамоти. Читання. 1 клас. I семестр (за підруч. М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко)

Залишити відповідь