Електронний конструктор уроку. Математика. 2 клас. 1 семестр

Електронний конструктор уроку. Математика. 2 клас. 1 семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької). Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 65 конспектів усіх уроків до курсу «Математика. 2 клас. 1 семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 65 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 758 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Нумерація чисел 1–20. Додавання і віднімання в межах 20. Розв’язування простих задач
Урок 2. Нумерація чисел 1–100. Випадки додавання і віднімання в межах 100, пов’язані з нумерацією чисел. Вартість монет. Знаходження суми вартості монет
Урок 3. Розрядний склад двоцифрових чисел. Порівняння виразів
Урок 4. Доба і тиждень. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання часу
Урок 5. Додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на різницеве порівняння
Урок 6. Промінь. Відрізок. Пряма. Перетин прямих. Творча робота над задачею
Урок 7. Одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними. Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах і дециметрах. Розв’язування задач
Урок 8. Назви компонентів дії додавання. Рівняння. Знаходження невідомого доданка
Урок 9. Переставний закон додавання
Урок 10. Назви компонентів дії віднімання. Знаходження невідомого зменшуваного
Урок 11. Кілограм. Знаходження невідомого від’ємника
Урок 12. Грошові одиниці — гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. Розв’язування задач
Урок 13. Одиниця вимірювання місткості — літр. Порівняння місткості посудин. Самостійна робота
Урок 14. Повторення вивченого. Розв’язування рівнянь
Урок 15. Контрольна робота № 1
Урок 16. Аналіз контрольної роботи. Таблиці додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Розв’язування прямих і обернених задач
Урок 17. Таблиці додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Довжина ламаної
Урок 18. Таблиці додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Знаходження довжини ламаної лінії. Розв’язування і порівняння простих задач
Урок 19. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Кут. Види кутів
Урок 20. Таблиці додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Прості і складені задачі
Урок 21. Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Периметр многокутника
Урок 22. Таблиці додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прямокутник. Побудова прямокутника
Урок 23. Таблиці додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання й розв’язування задач за схематичним записом їх умови
Урок 24. Складання й розв’язування задач за коротким записом їх умови. Квадрат
Урок 25. Таблиці додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь
Урок 26. Перевірка дій додавання і віднімання. Знаходження периметрів трикутника і чотирикутника
Урок 27. Таблиці додавання й віднімання числа 9 з переходом через десяток. Периметр многокутника
Урок 28. Таблиця додавання і віднімання чисел. Периметр квадрата
Урок 29. Розв’язування задач двома способами (ознайомлення)
Урок 30. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Задачі на дві дії
Урок 31. Додавання числа до суми. Віднімання числа від суми
Урок 32. Додавання до числа суми. Віднімання суми від числа. Самостійна робота
Урок 33. Розв’язування задач за допомогою виразу. Порівняння виразів. Знаходження периметра прямокутника
Урок 34. Контрольна робота № 2
Урок 35. Аналіз контрольної роботи. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 37 + 6
Урок 36. Прийом округлення. Розв’язування задач за коротким записом
Урок 37. Усне додавання виду 45 + 7 і 53 + 9. Додавання способом округлення
Урок 38. Додавання виду 7 + 15. Розв’язування задач двома способами
Урок 39. Усне віднімання виду 40 – 8. Розв’язування задач
Урок 40. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду 35 – 7. Розв’язування задач
Урок 41. Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування складених задач за коротким записом
Урок 42. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового способом округлення виду 45 – 7; 53 – 9. Розв’язування задач
Урок 43. Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Знаходження значень виразів, у яких двічі повторюється та сама буква
Урок 44. Усне додавання виду 27 + 16. Складання задач за виразом
Урок 45. Два способи додавання двоцифрових чисел виду 45 + 27. Складені задачі, що включають прості задачі на збільшення (зменшення) числа у непрямій формі
Урок 46. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь
Урок 47. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння іменованих чисел
Урок 48. Два способи віднімання двоцифрових чисел виду 45 – 27. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 49. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Обчислення виразів зручним способом
Урок 50. Контрольна робота № 3
Урок 51. Аналіз контрольної роботи. Одиниця вимірювання маси — центнер. Розв’язування задач
Урок 52. Три способи віднімання виду 40 – 27. Розв’язування задач
Урок 53. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів
Урок 54. Вирази з дужками. Розв’язування задач за планом
Урок 55. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Перетворення одиниць вимірювання
Урок 56. Коло, круг та їх елементи. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Креслення кола. Розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки додавання і віднімання
Урок 57. Закріплення вивченого про коло і круг. Порівняння кіл і кругів
Урок 58. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Знаходження числових значень буквених виразів
Урок 59. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач
Урок 60. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел
Урок 61. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 62. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач
Урок 63. Контрольна робота № 4
Урок 64. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення учнів з дією множення. Знак множення. Розв’язування задач
Урок 65. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Розв’язування задач на множення



Перейти до завантаження ЕКУ Математика. 2 клас. 1 семестр (за підруч. Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)

Залишити відповідь