Електронний конструктор уроку. Математика. 6 клас

Електронний конструктор уроку. Математика. 6 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 132 конспекти усіх уроків до курсу «Математика. 6 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 132 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • 225 ілюстрацій до курсу.
  • Бонуси: Календарне планування


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Повторення матеріалу вивченого в 5 класі
Урок 2. Дільники та кратні натурального числа
Урок 3. Ознаки подільності на 2, 5 і 10
Урок 4. Ознаки подільності на 3 і 9
Урок 5. Прості та складені числа
Урок 6. Розкладання чисел на прості множники
Урок 7. Найбільший спільний дільник
Урок 8. Найменше спільне кратне
Урок 9. Розв’язування задач
Урок 10. Контрольна робота № 1
Урок 11. Основна властивість дробу
Урок 12. Основна властивість дробу
Урок 13. Скорочення дробу
Урок 14. Скорочення дробу
Урок 15. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника
Урок 16. Порівняння дробів
Урок 17. Порівняння дробів
Урок 18. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Урок 19. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Урок 20. Додавання та віднімання цілих і дробових чисел
Урок 21. Додавання та віднімання цілих і дробових чисел
Урок 22. Додавання та віднімання цілих і дробових чисел
Урок 23. Розв’язування задач
Урок 24. Контрольна робота № 2
Урок 25. Множення звичайних дробів
Урок 26. Множення звичайних дробів
Урок 27. Множення звичайних дробів
Урок 28. Знаходження дробу від числа
Урок 29. Задачі на множення дробів
Урок 30. Взаємно обернені числа
Урок 31. Ділення звичайних дробів
Урок 32. Ділення звичайних дробів
Урок 33. Ділення звичайних дробів
Урок 34. Знаходження числа за його дробом
Урок 35. Знаходження числа за його дробом
Урок 36. Перетворення звичайних дробів на десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби
Урок 37. Десяткові наближення звичайного дробу
Урок 38. Розв’язування задач на всі дії з дробами
Урок 39. Розв’язування задач
Урок 40. Контрольна робота № 3
Урок 41. Відношення. Основна властивість відношення
Урок 42. Пропорція. Основна властивість пропорції
Урок 43. Пропорція. Основна властивість пропорції
Урок 44. Пряма пропорційна залежність
Урок 45. Масштаб
Урок 46. Поділ числа в поданому відношенні
Урок 47. Обернена пропорційна залежність
Урок 48. Відсоткове відношення двох чисел
Урок 49. Відсоткове відношення двох чисел
Урок 50. Відсоткові розрахунки
Урок 51. Розв’язування задач
Урок 52. Контрольна робота № 4
Урок 53. Ймовірність випадкової події
Урок 54. Ймовірність випадкової події
Урок 55. Ймовірність випадкової події
Урок 56. Коло. Довжина кола
Урок 57. Круг. Площа круга
Урок 58. Круговий сектор
Урок 59. Кругові та стовпчасті діаграми
Урок 60. Циліндр. Конус. Куля
Урок 61. Розв’язування задач
Урок 62. Контрольна робота № 5
Уроки 63-64. Розв’язування задач
Урок 65. Додатні та від’ємні числа. Число 0
Урок 66. Координатна пряма
Урок 67. Протилежні числа
Урок 68. Цілі числа. Раціональні числа
Урок 69. Модуль числа
Урок 70. Модуль числа
Урок 71. Порівняння раціональних чисел
Урок 72. Порівняння раціональних чисел
Урок 73. Розв’язування задач
Урок 74. Контрольна робота № 6
Урок 75.Додавання раціональних чисел
Урок 76. Додавання раціональних чисел
Урок 77. Властивості додавання
Урок 78. Віднімання раціональних чисел
Урок 79. Віднімання раціональних чисел
Урок 80. Властивості віднімання
Урок 81. Розкриття дужок
Урок 82. Розкриття дужок
Урок 83. Розв’язування задач
Урок 84. Контрольна робота № 7
Урок 85. Множення раціональних чисел
Урок 86. Множення раціональних чисел
Урок 87. Властивості множення раціональних чисел
Урок 88. Властивості множення раціональних чисел
Урок 89. Степінь від’ємного числа з натуральним показником
Урок 90. Коефіцієнт
Урок 91. Розподільна властивість множення
Урок 92. Розподільна властивість множення
Урок 93. Зведення подібних доданків
Урок 94. Зведення подібних доданків
Урок 95. Ділення раціональних чисел
Урок 96. Ділення раціональних чисел
Урок 97. Ділення раціональних чисел
Урок 98. Ділення раціональних чисел
Урок 99. Розв’язування задач
Урок 100. Контрольна робота № 8
Урок 101. Рівняння. Основні властивості рівнянь
Урок 102. Рівняння. Основні властивості рівнянь
Урок 103. Рівняння. Основні властивості рівнянь
Урок 104. Розв’язування рівнянь
Урок 105. Розв’язування рівнянь
Урок 106. Розв’язування рівнянь
Урок 107. Розв’язування рівнянь
Урок 108. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
Урок 109. Розв’язування текстових рівнянь за допомогою рівнянь
Урок 110. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
Урок 111. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
Урок 112. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
Урок 113. Розв’язування задач
Урок 114. Контрольна робота № 9
Урок 115. Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих
Урок 116. Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих
Урок 117. Паралельні прямі. Побудова паралельних прямих
Урок 118. Паралельні прямі. побудова паралельних прямих
Урок 119. Координатна площина
Урок 120. Координатна площина
Урок 121. Координатна площина
Урок 122. Координатна площина
Урок 123. Приклади графіків залежностей між величинами
Урок 124. Приклади графіків залежностей між величинами
Урок 125. Приклади графіків залежностей між величинами
Урок 126. Приклади графіків залежностей між величинами
Урок 127. Розв’язування задач
Урок 128. Контрольна робота № 10
Уроки 129-130. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами
Уроки 131-132. Перетворення виразів
Уроки 133-134. Розв’язування текстових задач
Урок 135. Розв’язування задач геометричного змісту
Урок 136. Підсумкова контрольна роботаПерейти до завантаження ЕКУ Математика. 6 клас

Залишити відповідь