Електронний конструктор уроку. Математика. 5 клас

Електронний конструктор уроку. Математика. 5 клас. До нової програми. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібни

Із конструктором ви отримаєте:

  • 129 конспектів усіх уроків до курсу «Математика. 5 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 129 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 341 ілюстрація до курсу.
  • Бонуси:
    Календарне планування


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Повторення матеріалу, вивченого в початкових класах
Урок 2. Повторення матеріалу, вивченого в початкових класах
Урок 3. Натуральні числа. Число нуль
Урок 4. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
Урок 5. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
Урок 6. Порівняння натуральних чисел
Урок 7. Порівняння натуральних чисел
Урок 8. Додавання натуральних чисел
Урок 9. Додавання натуральних чисел
Урок 10. Переставна та сполучна властивості додавання
Урок 11. Віднімання натуральних чисел
Урок 12. Віднімання натуральних чисел
Урок 13. Розв’язування задач
Урок 14. Контрольна робота № 1
Урок 15. Множення натуральних чисел
Урок 16. Множення натуральних чисел
Урок 17. Переставна та сполучна властивості множення
Урок 18. Розподільна властивість множення
Урок 19. Розподільна властивість множення
Урок 20. Степінь натурального числа з натуральним показником
Урок 21. Степінь натурального числа з натуральним показником
Урок 22. Розв’язування задач на додавання, віднімання та множення натуральних чисел
Урок 23. Розв’язування задач на додавання, віднімання та множення натуральних чисел
Урок 24. Ділення натуральних чисел
Урок 25. Ділення натуральних чисел
Урок 26. Ділення натуральних чисел
Урок 27. Ділення з остачею
Урок 28. Розв’язування задач
Урок 29. Контрольна робота № 2
Урок 30. Числові вирази
Урок 31. Буквені вирази
Урок 32. Буквені вирази
Урок 33. Формули
Урок 34. Рівняння
Урок 35. Рівняння
Урок 36. Рівняння
Урок 37. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
Урок 38. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
Урок 39. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
Урок 40. Комбінаторні задачі
Урок 41. Розв’язування задач
Урок 42. Контрольна робота № 3
Урок 43. Відрізок і його довжина
Урок 44. Площина. Пряма. Промінь
Урок 45. Площина. Пряма. Промінь
Урок 46. Шкала
Урок 47. Координатний промінь
Урок 48. Координатний промінь
Урок 49. Кут. Позначення кутів
Урок 50. Величина кута
Урок 51. Види кутів
Урок 52. Розв’язування задач
Урок 53. Контрольна робота № 4
Урок 54. Многокутник та його периметр. Рівні фігури
Урок 55. Трикутник. Види трикутників
Урок 56. Прямокутник. Квадрат
Урок 57. Площа прямокутника і квадрата
Урок 58. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда
Урок 59. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба
Урок 60. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба
Урок 61. Розв’язування задач
Урок 62. Контрольна робота № 5
Уроки 63, 64. Запитання для обговорення та вирішення завдань
Урок 65. Звичайні дроби
Урок 66. Звичайні дроби
Урок 67. Звичайні дроби
Урок 68. Правильні та неправильні дроби
Урок 69. Правильні та неправильні дроби
Урок 70. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел
Урок 71. Мішані числа
Урок 72. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками
Урок 73. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками
Урок 74. Додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
Урок 75. Додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
Урок 76. Додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
Урок 77. Розв’язування задач
Урок 78. Контрольна робота № 6
Урок 79. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів
Урок 80. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів
Урок 81. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів
Урок 82. Порівняння десяткових дробів
Урок 83. Порівняння десяткових дробів
Урок 84. Порівняння десяткових дробів
Урок 85. Округлення десяткових дробів
Урок 86. Округлення десяткових дробів
Урок 87. Додавання і віднімання десяткових дробів
Урок 88. Додавання і віднімання десяткових дробів
Урок 89. Додавання і віднімання десяткових дробів
Урок 90. Додавання і віднімання десяткових дробів
Урок 91. Розв’язування задач
Урок 92. Контрольна робота № 7
Урок 93. Множення десяткових дробів
Урок 94. Множення десяткових дробів
Урок 95. Множення десяткових дробів
Урок 96. Множення десяткових дробів
Урок 97. Окремі випадки множення десяткових дробів
Урок 98. Окремі випадки множення десяткових дробів
Урок 99. Ділення десяткового дробу на натуральне число
Урок 100. Ділення десяткового дробу на натуральне число
Урок 101. Ділення десяткового дробу на натуральне число
Урок 102. Ділення на десятковий дріб
Урок 103. Ділення на десятковий дріб
Урок 104. Ділення на десятковий дріб
Урок 105. Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами
Урок 106. Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами
Урок 107. Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами
Урок 108. Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами
Урок 109. Розв’язування задач
Урок 110. Контрольна робота № 8
Урок 111. Поняття відсотка
Урок 112. Поняття відсотка
Урок 113. Знаходження відсотків від числа
Урок 114. Знаходження відсотків від числа
Урок 115. Знаходження відсотків від числа
Урок 116. Знаходження числа за його відсотками
Урок 117. Знаходження числа за його відсотками
Урок 118. Знаходження числа за його відсотками
Урок 119. Розв’язування задач на відсотки
Урок 120. Розв’язування задач на відсотки
Урок 121. Розв’язування задач на відсотки
Урок 122. Середнє арифметичне
Урок 123. Середнє арифметичне
Урок 124. Середнє значення величини
Урок 125. Середнє значення величини
Урок 126. Використання середнього арифметичного та середнього значення величини для розв’язування задач практичного змісту
Урок 127. Розв’язування задач
Урок 128. Контрольна робота № 9
Урок 129-140. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год)
Підсумкова контрольна роботаПерейти до завантаження ЕКУ Математика. 5 клас. До нової програми

Залишити відповідь