Електронний конструктор уроку. Математика. 2 клас. I семестр

Електронний конструктор уроку. Математика. 2 клас. I семестр (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 65 конспектів усіх уроків до курсу «Математика. 2 клас. I семестр» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 65 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 873 ілюстрації до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Нумерація чисел 1–100. Випадки додавання і віднімання в межах 100, пов’язані з нумерацією чисел. Розв’язування простих задач
Урок 2. Спосіб додавання і віднімання частинами. Порівняння чисел. Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах і дециметрах. Розв’язування задач
Урок 3. Назви компонентів дій додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння
Урок 4. Переставна властивість дії додавання. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць
Урок 5. Перевірка дії додавання. Вартість монет. Знаходження суми вартості монет. Порівняння задач на знаходження суми і різниці
Урок 6. Знаходження значень виразів на дві дії. Розв’язування простих задач
Урок 7. Способи додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння виразу і числа
Урок 8. Одиниця вимірювання місткості — літр. Порівняння місткості посудин. Доба і тиждень, рік і місяці
Урок 9. Перевірна робота
Урок 10. Таблиці додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного
Урок 11. Таблиці додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Відрізки та ламані лінії. Довжина ламаної. Знаходження значень виразів
Урок 12. Таблиці додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Вимірювання довжини ламаної лінії. Задачі на знаходження суми та остачі
Урок 13. Букви латинського алфавіту. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Розв’язування і порівняння простих задач
Урок 14. Таблиці додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею
Урок 15. Приклади та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання чисел 2 – 5. Многокутник
Урок 16. Таблиці додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Порівняння довжин відрізків. Прості задачі, в яких використовується поняття
«стільки ж»
Урок 17. Таблиці додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання й розв’язування задач за схематичним записом їх умови. Знаходження невідомого доданка
Урок 18. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Розв’язування і порівняння задач. (Розглядання двох задач, які мають спільну частину умови)
Урок 19. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Розв’язування обернених задач. Самостійна робота
Урок 20. Таблиці додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Творча робота над задачею. Вимірювання довжини ламаної лінії
Урок 21. Контрольна робота № 1
Урок 22. Аналіз контрольної роботи. Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів з буквеними даними
Урок 23. Таблиці додавання й віднімання числа 9 з переходом через десяток. Периметр многокутника
Урок 24. Розв’язування задач за планом. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання
Урок 25. Таблиця додавання і віднімання чисел. Розв’язування задач за планом
Урок 26. Периметр трикутника. Розв’язування задач двома способами (ознайомлення)
Урок 27. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Задачі на дві дії
Урок 28. Знаходження значень виразів з дужками. Розв’язування задач на дві дії
Урок 29. Види кутів. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка
Урок 30. Прямокутник. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар
Урок 31. Задачі, які двічі містять відношення «на… більше» («менше»). Поняття «довжина» і «ширина» прямокутника. Самостійна робота
Урок 32. Квадрат. Периметр квадрата
Урок 33. Контрольна робота № 2
Урок 34. Аналіз контрольної роботи. Усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток
Урок 35. Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв’язання прикладів і задач. Розв’язування задач на рух
Урок 36. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 38 + 4. Розв’язування задач двома способами
Урок 37. Усне додавання виду 76 + 4. Розв’язування задач на дві дії
Урок 38. Усне додавання виду 38 + 52. Розв’язування задач на рух
Урок 39. Додавання суми до числа. Розв’язування задач різними способами
Урок 40. Віднімання числа від суми. Розв’язування задач різними способами
Урок 41. Усне віднімання виду 40 – 8. Розв’язування задач
Урок 42. Закріплення обчислень виду 40 – 8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за виразом
Урок 43. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду 53 – 8. Розв’язування задач. Творча робота над задачею
Урок 44. Віднімання двоцифрових чисел виду 84 – 29. Розв’язування задач
Урок 45. Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування складених задач
Урок 46. Віднімання виду 50–34. Кругові приклади. Розв’язування задач
Урок 47. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач
Урок 48. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Самостійна робота
Урок 49. Віднімання суми від числа. Розв’язування задач
Урок 50. Контрольна робота, завдання 3
Урок 51. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення учнів з дією множення. Знак множення. Розв’язування задач
Урок 52. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Розв’язування задач на множення
Урок 53. Таблиця множення числа 2. Розв’язування задач на множення
Урок 54. Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв’язування задач на множення числа 2
Урок 55. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв’язування задач на множення
Урок 56. Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач на дві дії різних ступенів
Урок 57. Закріплення таблиці множення числа 2. Розв’язування прикладів і задач на дві дії різних ступенів
Урок 58. Ознайомлення учнів з дією ділення. Знак ділення. Розв’язування задач
Урок 59. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. Розв’язування задач
Урок 60. Таблиця ділення на 2. Розв’язування задач на ділення
Урок 61. Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення
Урок 62. Назви чисел при діленні. Розв’язування задач на застосування таблиці ділення на 2. Самостійна робота
Урок 63. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв’язування задач. Порівняння виразів
Урок 64. Контрольна робота № 4
Урок 65. Аналіз контрольної роботи. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Складання і розв’язування задачПерейти до завантаження ЕКУ Математика. 2 клас. I семестр (за підруч. М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)

Залишити відповідь