Електронний конструктор уроку. Зарубіжна література. 8 клас

Електронний конструктор уроку. Зарубіжна література. 8 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 69 конспектів усіх уроків до курсу «Зарубіжна література. 8 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 69 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 931 ілюстрація до курсу.
  • Бонуси: Календарне планування.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес
Урок 2. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах
Урок 3. Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів
Урок 4. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II–I тис. до н. е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед
Урок 5. Біблія як основа двох релігій — юдейської і християнської. Зв’язок Біблії
з історією та міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого й Нового Заповітів
Урок 6. Біблія. Старий Заповіт. Міфи «Створення світу», «Каїн і Авель». Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів
Урок 7. Біблія. Старий Заповіт. 10 заповідей. Презентація творчо-дослідницького культурологічного міні-проекту
Урок 8. Біблія. Новий Заповіт. Євангеліє. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів
Урок 9. Позакласне читання. Притчі Соломона
Урок 10. Коран — головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя
Урок 11. Контрольна робота за темами «Вступ», «Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури»
Урок 12. Поняття про античність, її хронологічні межі. Етапи розвитку, роди і жанри античної літератури
Урок 13. Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату та ін.)
Урок 14. Міфи троянського циклу. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (троянський кінь та ін.)
Урок 15. Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Гуманістичний зміст «Іліади»
Урок 16. Гомер «Іліада»: «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140–410). Образи Ахілла і Гектора
Урок 17. Гомер «Іліада»: «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470–670). Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис
Урок 18. Особливості розвитку й види лірики в Давній Греції. Тіртей «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція
Урок 19. Сапфо «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…»). Звернення у вірші до Афродіти — богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань
Урок 20. Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми — трагедія і комедія. Есхіл «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми й театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. Дари Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи
Урок 21. Публій Верґілій Марон «Енеїда». Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору
Урок 22. Квінт Горацій Флакк «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»).
Урок 23. Публій Овідій Назон «Сумні елегії» («Життя поета» (книга IV, елегія10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози». Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (у межах циклу «Сумні елегії»). Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.
Урок 24. Контрольна робота за темою «Література античності»
Урок 25. Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії та філософії на літературу й культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході та Сході
Урок 26. Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо «Печаль на яшмовому ґанку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї». Основні теми й мотиви лірики митця, вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи й духовного життя
Урок 27. Ду Фу «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю, вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи та символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, сприйняття ним життя й природи, його почуття, мрії, ідеали, думи про батьківщину
Урок 28. Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Рубаї Омара Хайяма. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма
Урок 29. Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Рубаї Омара Хайяма. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма (завершення)
Урок 30. Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда». Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій
Урок 31. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору
Урок 32. Cонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…») Данте Аліґ’єрі. Данте як ключова постать італійського Середньовіччя й переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття — кохання
Урок 33. Контрольна робота за темою «Література Середньовіччя»
Урок 34. Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури
Урок 35. Мистецтво доби Відродження. Розвиток мовлення
Урок 36. Франческо Петрарка. Сонет № 61. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образи ліричного героя та героїні
Урок 37. Франческо Петрарка. Сонети № 61, 132. Утілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки
Урок 38. Вільям Шекспір. Сонет № 66. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури та світового мистецтва
Урок 39. Вільям Шекспір. Сонети № 116, 130. Основні теми сонетів В. Шекспіра — кохання до «смаглявої леді», дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра
Урок 40. Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів
Урок 41. Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція)
Урок 42. Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Трактування фіналу. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь
Урок 43. Міґель де Сервантес Сааведра «Дон Кіхот» (I частина). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер
Урок 44. Міґель де Сервантес Сааведра «Дон Кіхот» (I частина). Особливості сюжету і композиції твору. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливість реалізувати ідеали героя
Урок 45. Міґель де Сервантес Сааведра «Дон Кіхот» (I частина). Дон Кіхот і Санчо Панса — парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство»
Урок 46. Міґель де Сервантес Сааведра «Дон Кіхот» (I частина). Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрнопригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів
Урок 47. Контрольна робота за темою «Література Відродження»
Урок 48. Бароко як літературно-мистецький напрям. Презентація творчо-дослідницького культурологічного міні-проекту
Урок 49. Із лірики європейського бароко. Луїс де Ґонґора-і-Арґоте «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя
Урок 50. Позакласне читання. Джонн Донн «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруження почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова
Урок 51. Мольєр — майстер класицистичної комедії
Урок 52. Мольєр «Міщанин-шляхтич». Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Сюжет
Урок 53. Мольєр «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення
Урок 54. Мольєр «Міщанин-шляхтич». Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.)
Урок 55. Мольєр «Міщанин-шляхтич». Основні та другорядні образи комедії
Урок 56. Мольєр «Міщанин-шляхтич». Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм)
Урок 57. Розвиток мовлення. Комедія Мольєра «Міщанин-шляхтич»
Урок 58. Позакласне читання. П’єр-Оґюстен Карон де Бомарше «Севільський цирульник»
Урок 59. Контрольна робота за темою «Література бароко і класицизму»
Урок 60. Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
Урок 61. Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
Урок 62. Філософський зміст твору Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
Урок 63. Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Художні образи
Урок 64. Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінґстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті
Урок 65. Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінґстон». Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі
Урок 66. Розвиток мовлення. «Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш…» (А. де Сент-Екзюпері)
Урок 67. Позакласне читання. Барбара Космовська «Буба», «Буба: мертвий сезон». Художній світ Б. Космовської. Батьки — діти, діди — онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі
Урок 68. Контрольна робота за темою «Література ХХ–ХХІ ст. У пошуках себе і високого польоту»
Уроки 69-70. Турнір книголюбівПерейти до завантаження ЕКУ Зарубіжна література. 8 клас

Залишити відповідь