Електронний конструктор уроку Всесвітня історія. 8 клас

Електронний конструктор уроку. Всесвітня історія. 8 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 25 конспектів уроків до курсу «Всесвітня історія. 8 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 25 медіа-презентацій до уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 485 ілюстрацій до курсу.
  • Бонуси: Календарне планування.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Повторення. Цивілізаційна спадщина Середньовіччя. Ключові поняття історії середніх віків. Світ напередодні Нового часу
Урок 2. Вступ. Хронологічні межі й періодизація Нового часу. Поняття Нового часу. Політична карта Європи. Народонаселення. Історичні джерела з історії Нового часу
Урок 3. Великі географічні відкриття XV–XVI ст.
Урок 4. Поширення європейської цивілізації на Схід і Захід
Урок 5. Практичне заняття 1. Соціально-культурні наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства. Зміна поглядів на світ
Урок 6. Соціально-економічний вплив відкриття Нового Світу
Урок 7. Економіка Західної Європи в ранньомодерну добу
Урок 8. Практичне заняття 2. Повсякденне життя в країнах Західної Європи. Становище жінок і дітей
Урок 9. Урок узагальнення і тематичного контролю за розділами І–ІІ «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій» і «Соціально-економічний розвиток та спосіб життя європейців у ранньомодерну добу»
Уроки 10–11. Ренесанс і бароко: зміна погляду на людину і світ
Урок 12. Практичне заняття 3. Леонардо да Вінчі — титан епохи Відродження
Урок 13. Реформація церкви та її вплив на європейське суспільство
Урок 14. Релігійні війни в Німеччині та Франції
Урок 15. Практичне заняття 4.Світ очима католика, православного, протестанта. Нове у способі життя, ціннісних орієнтирах та нормах в епоху Відродження й Реформації
Урок 16. Урок узагальнення і тематичного контролю за розділом ІІІ «Нові ідеї та їхній вплив на життя європейців»
Урок 17. Особливості абсолютизму в країнах Європи
Урок 18. Національно-визвольна війна в Нідерландах
Урок 19. Практичне заняття 5. «Величний вік» Людовіка XIV — зразок абсолютної монархії
Уроки 20–21. Англія: від абсолютної — до парламентської монархії. Англійська революція XVІІ ст.
Урок 22. Практичне заняття 6. Становлення європейського парламентаризму. Білль про права
Урок 23. Особливості шляхетської демократії в Польщі
Урок 24. Тридцятилітня війна та Вестфальський мир, їхній вплив на Європу
Урок 25. Московське царство в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.
Урок 26. Російська імперія
Урок 27. Урок узагальнення і тематичного контролю за розділом ІV «Становлення і розвиток європейських держав у ХVІ — першій половині ХVІІІ ст.»
Урок 28. Початок промислового перевороту
Урок 29. Практичне заняття 7. Погляди французьких просвітників на державу, суспільний устрій та церкву
Урок 30. Ідеї освіченого абсолютизму в політиці європейських монархів. Фрідріх ІІ. Марія-Терезія. Йосиф ІІ. Катерина II
Урок 31. Війна за незалежність та утворення США
Урок 32. Практичне заняття 8. Декларація незалежності, Конституція США — втілення ідей Просвітництва
Урок 33. Урок узагальнення і тематичного контролю за розділом V «Модернізаційні процеси у ХVІІІ ст.»
Урок 34. Османська імперія. Персія. Японія. Китай. Індія
Урок 35. Узагальнення до курсу «Значення Нового часу та ранньомодерної доби для розвитку європейської цивілізації»Перейти до завантаження ЕКУ Всесвітня історія. 8 клас

Залишити відповідь