Електронний конструктор уроку Всесвітня історія. 11 клас

Електронний конструктор уроку. Всесвітня історія. 11 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 32 конспектів усіх уроків до курсу «Всесвітня історія. 11 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 28 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 424 ілюстрації до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Економічні, соціальні та політичні перетворення у повоєнному світі. Основні тенденції суспільного розвитку у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни
Урок 2. Причини і початок війни. Події 1939–1942 рр.
Уроки 3–4. Окупаційний режим у країнах Європи. Голокост. Воєнні події 1943 р. Визволення території СРСР
Уроки 5–6.Завершення та підсумки війни. Світ після Другої світової війни
Урок 7. Урок узагальнення
Тема 2. США та Канада у 1945 р. — на початку ХХІ ст.
Урок 8. США у 1945–1960-ті рр.
Урок 9. США в 60–90-х роках ХХ ст.
Урок 10. США в 90-х роках ХХ ст. — на початку ХХІ ст.
Урок 11. Канада у другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.
Тема 3. Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)
Урок 12. Наслідки Другої світової війни для країн Західної Європи. Німеччина в другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.
Урок 13. Велика Британія в другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.
Урок 14. Франція у другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.
Урок 15. Італія в другій половині ХХ століття — на початку ХХІ ст. Інтеґраційні процеси в Європі наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.
Урок 16. Урок узагальнення
Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави
Урок 17. СРСР у період з 1945–1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»
Урок 18. СРСР в періоди застою і перебудови. Розпад СРСР. Росія наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.
Урок 19. Нові незалежні держави. Особливості шляхів історичного розвитку
Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)
Уроки 20–21. Встановлення радянського домінування в країнах Центральної
та Східної Європи. Розвиток у другій половині ХХ ст. — на початку 80-х рр.
у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії
Урок 22. Демократичні революції кінця 80-х — початку 90-х рр. у країнах Центральної та Східної Європи. Роль країн у сучасних міжнародних відносинах
Урок 23. Урок узагальнення
Тема 6. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Урок 24. Розпад світової колоніальної системи. Японія у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Урок 25. Китай у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Урок 26. Індія в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Урок 27. Країни Африки та Близького Сходу від здобуття незалежності до початку ХХІ ст.
Урок 28. Латинська Америка в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Тема 7. Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.
Урок 29. Виникнення і розгортання «холодної війни» в 40–80-х рр. ХХ ст.
Урок 30. Кінець «холодної війни». Перехід від конфронтації до співробітництва
Тема 8. Розвиток культури (1945 р. — початок ХХІ ст.)
Урок 31. Основні напрямки НТР у другій половині ХХ ст. Розвиток науки
Урок 32. Зміни в соціальній структурі суспільства. Становлення постіндустріального суспільства
Урок 33. Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Тема 9. Світ на початку ХХІ століття
Урок 34. Основні глобальні проблеми сучасності. Шляхи їх подолання
Урок 35. Урок узагальненняПерейти до завантаження ЕКУ Всесвітня історія. 11 клас

Залишити відповідь