Електронний конструктор уроку. Інформатика. 7 клас 1

Електронний конструктор уроку. Інформатика. 7 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

  • 35 конспектів усіх уроків до курсу «Інформатика. 7 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 33 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 437 ілюстрацій до курсу.
  • Бонуси: Календарне планування

Змicт украiнською мовоюУрок 1. Поштова служба Інтернету
Урок 2. Створення електронної скриньки
Урок 3. Етикет електронного листування
Урок 4. Практична робота № 1 «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу»
Урок 5. Поняття моделі
Урок 6. Форми подання інформаційної моделі
Урок 7. Практична робота № 2 «Побудова інформаційних моделей»
Урок 8. Базові алгоритмічні структури: повторення та розгалуження
Урок 9. Алгоритми з повторенням
Урок 10. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів
Урок 11. Практична робота № 3 «Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»
Урок 12. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання
Урок 13. Умовне висловлювання «якщо – то». Алгоритми з розгалуженням
Урок 14. Практична робота № 4 «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»
Урок 15. Практична робота № 5 «Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»
Урок 16. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів
Урок 17. Контрольна робота № 1
Урок 18. Табличний процесор, його призначення
Урок 19. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги
Урок 20. Уведення даних до клітинок
Урок 21. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. Практична робота № 6 «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора»
Урок 22. Правила запису формул у табличному процесорі
Урок 23. Практична робота № 7 «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»
Урок 24. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі
Урок 25. Практична робота № 8 «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»
Урок 26. Розв’язування компетентнісних задач
Урок 27. Розв’язування компетентнісних задач
Урок 28. Розв’язування компетентнісних задач
Урок 29. Розв’язування компетентнісних задач
Урок 30. Розв’язування компетентнісних задач
Урок 31. Виконання індивідуальних навчальних проектів з використанням програмних засобів навчального призначення з математики, фізики, хімії
Урок 32. Виконання індивідуальних навчальних проектів з використанням програмних засобів навчального призначення з біології, географії
Урок 33. Виконання індивідуальних навчальних проектів
Урок 34. Контрольна робота № 2
Урок 35. Узагальнення й систематизація знань, вивчених за рікПерейти до завантаження ЕКУ Інформатика. 7 клас

Залишити відповідь