Електронний конструктор уроку. Інформатика. 6 клас 1

Електронний конструктор уроку. Інформатика. 6 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

  • 36 конспектів усіх уроків до курсу «Інформатика. 6 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 36 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 436 ілюстрацій до курсу.

Бонуси:

  • Інструкція з охорони праці
  • Орієнтовне календарно-тематичне планування. Інформатика. 6 клас
  • Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики
  • Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми

Змicт украiнською мовоюУрок 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Об’єкти та події. Планування в нашому житті
Урок 2. Команди і виконавці
Урок 3. Алгоритми
Урок 4. Форми подання алгоритмів. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1 «Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і в графічному вигляді. Виконання алгоритмів»
Урок 5. Базові алгоритмічні структури: структура слідування
Урок 6. Складання та виконання алгоритмів. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2 «Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»
Урок 7. Підсумково-узагальнювальний урок з теми «Алгоритми та їх виконавці»
Урок 8. Операційна система. Графічний інтерфейс операційної системи
Урок 9. Файлова система та її об’єкти
Урок 10. Операції над об’єктами файлової системи
Урок 11. Операції над групами об’єктів. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 3 «Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи»
Урок 12. Пошук об’єктів файлової системи. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 4 «Пошук об’єктів файлової системи»
Урок 13. Підсумковий узагальнювальний урок з теми «Поняття операційної системи»
Урок 14. Мультимедіа. Об’єкти мультимедіа. Галузі використання мультимедіа. Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер
Урок 15. Мультимедійні програвачі. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 5 «Копіювання об’єктів мультимедіа на комп’ютер. Робота з мультимедійними програвачами»
Урок 16. Засоби перегляду зображень. Змінення значень властивостей графічних зображень
Урок 17. Підсумково-узагальнювальний урок з теми «Мультимедіа». Інструктаж з БЖД. Практична робота № 6 «Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей»
Урок 18. Текстовий документ. Текстовий процесор і його призначення. Робота в середовищі текстового процесора
Урок 19. Введення і редагування тексту. Перевірка правопису. Виправляння помилок
Урок 20. Робота з фрагментом тексту. Пошук та заміна фрагментів тексту
Урок 21. Форматування символів та абзаців
Урок 22. Алгоритм опрацювання текстового документа. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 7 «Редагування та форматування текстового документа»
Урок 23. Вставляння графічних об’єктів та організаційних діаграм у текстовий документ
Уроки 24. Довідкова система текстового процесора. Попередній перегляд, друкування
Урок 25. Узагальнення і систематизація знань з теми «Текстовий процесор». Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8 «Вставляння графічних об’єктів та організаційних діаграм у текстовий документ»
Урок 26. Комп’ютерні мережі та їх призначення
Урок 27. Користувач і сеанс користувача. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками
Урок 28. Глобальна мережа інтернет. Основні служби інтернету
Урок 29. Робота з веб-браузером
Урок 30. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. Авторське право та інтернет
Урок 31. Організація пошуку інформаційних матеріалів в інтернеті. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9 «Пошук інформаційних матеріалів в інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, вибраних для швидкого доступу»
Урок 32. Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі
Урок 33. Підсумковий узагальнювальний урок з теми «Комп’ютерні мережі». Інструктаж з БЖД. Практична робота № 10 «Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами»
Урок 34. Повторення, систематизація та узагальнення матеріалу, вивченого в 6 класі
Уроки 34-35. Повторення, систематизація та узагальнення матеріалу, вивченого в 6 класі. Робота над проектом. Захист проектів
Урок 35. Підсумковий узагальнювальний урок за рікПерейти до завантаження ЕКУ Інформатика. 6 клас

Залишити відповідь