Електронний конструктор уроку. Інформатика. 5 клас. До нової програми

Електронний конструктор уроку. Інформатика. 5 клас. До нової програми 1

Електронний конструктор уроку. Інформатика. 5 клас. До нової програми. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

35 конспектів усіх уроків до курсу «Інформатика. 5 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
35 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
441 ілюстрація до курсу.

Змicт украiнською мовою

Урок № 1. Інформатика. Техніка безпеки та правила поведінки в комп’ютерному кабінеті. Поняття інформації. Повідомлення
Урок № 2. Інформаційні процеси
Урок № 3. Дані. Пристрої, що використовують для роботи з даними
Урок № 4. Підсумковий узагальнювальний урок з теми «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси»
Урок № 5. Складові комп’ютера, їх призначення
Урок № 6. Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори)
Урок № 7. Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером
Урок № 8. Ознайомлення з клавіатурою. Практична робота № 1 «Робота з клавіатурним тренажером»
Урок № 9. Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів
Урок № 10. Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню. Поняття про програму. Запуск та завершення програм
Урок № 11. Вікно програми, основні об’єкти вікна
Урок № 12. Операції над вікнами. Практична робота № 2 «Робота з вікнами та їх об’єктами»
Урок № 13. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок
Урок № 14. Підсумковий урок з теми «Основи роботи з комп’ютером»
Урок № 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора
Урок № 16. Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів
Урок № 17. Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна. Створення і збереження зображень. Розробка плану побудови зображення
Урок № 18. Редагування рисунка. Практична робота № 3 «Опрацювання зображень, створених раніше»
Урок № 19. Поняття буфера обміну. Створення зображень у середовищі графічного редактора за розробленим планом
Урок № 20. Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір
Урок № 21. Робота в графічному редакторі. Практична робота № 4 «Cтворення графічних зображень за поданим планом»
Урок № 22. Узагальнювальний урок з теми «Графічний редактор»
Урок № 23. Підсумковий урок з теми «Графічний редактор»
Урок № 24. Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Режими роботи в середовищі редактора презентацій
Урок № 25. Створення та збереження презентації, її перегляд. Текстові та графічні об’єкти слайдів
Урок № 26. Вставляння зображень. Зміна значень їх властивостей
Урок № 27. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів
Урок № 28. Практична робота № 5 «Створення презентації-фотоальбому»
Урок № 29. Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації
Урок № 30. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону
Урок № 31. Практична робота № 6 «Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом»
Урок № 32. Підсумково-узагальнювальний урок з теми «Редактор презентацій»
Урок № 33. Повторення тем «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси» та «Основи роботи з комп’ютером»
Урок № 34. Повторення тем «Графічний редактор», «Редактор презентацій»
Урок № 35. Підсумково-узагальнювальний урок за рік. Урок-гра «Щасливий випадок»

Перейти до завантаження ЕКУ Інформатика. 5 клас. До нової програми

Додати коментар