Електронний конструктор уроку. Природознавство. 5 клас. До нової програми

Електронний конструктор уроку. Природознавство. 5 клас. До нової програми 1

Електронний конструктор уроку. Природознавство. 5 клас. До нової програми. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

  • 68 конспектів усіх уроків до курсу «Природознавство. 5 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 68 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 2153 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовоюУрок 1. Вступ. Науки, що вивчають природу
Урок 2. Практичне заняття № 1 «Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів».
Урок 3. Методи вивчення природи
Урок 4. Практичне заняття № 2 «Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів»
Урок 5. Захист міні-проектів за вибором
Урок 6. Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.
Урок 7. Практичне заняття № 3 «Вимірювання маси та розмірів різних тіл»
Урок 8. Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і газів
Урок 9. Атоми і хімічні елементи. Молекули
Урок 10. Рух молекул. Дифузія
Урок 11. Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини
Урок 12. Неорганічні та органічні речовини
Урок 13. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей
Урок 14. Практичне заняття № 4 «Розділення сумішей»
Урок 15. Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність
Урок 16. Хімічні явища. Горіння. Гниття
Урок 17. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі
Урок 18. Захист міні-проектів за вибором
Урок 19. Підсумковий урок «Тіла, речовини та явища навколо нас»
Урок 20. Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил. Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства
Урок 21. Небесні тіла. Зоря — самосвітне небесне тіло
Урок 22. Практичне заняття № 5 «Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба»
Урок 23. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір
Урок 24. Планети. Відмінності між планетами
Урок 25. Сонячна система
Урок 26. Зоряні системи — галактики
Урок 27. Відмінності між галактиками. Скупчення галактик
Урок 28. Всесвіт та його складові
Урок 29. Людина і Всесвіт. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби
астрономічних досліджень
Урок 30. Підсумковий урок «Всесвіт»
Урок 31. Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі
Урок 32. Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі
Урок 33. Рухи Землі. Пори року
Урок 34. Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення
Урок 35. Способи зображення Землі. Масштаб
Урок 36. Практичне заняття № 6 «Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль». Практичне заняття № 7 «Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу, географічних об’єктів»
Урок 37. Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту
Урок 38. Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом
Урок 39. Повітря — суміш газів. Значення повітря
Урок 40. Властивості повітря
Урок 41. Вода на Землі. Властивості води. Три стани води
Урок 42. Кругообіг води
Урок 43. Вода — розчинник. Розчинені і нерозчинені речовини. Розчини у природі
Урок 44. Значення води у природі. Використання води людиною
Урок 45. Підсумковий урок «Земля як планета»
Урок 46. Захист міні-проектів за вибором
Урок 47. Організм і його властивості
Урок 48. Клітинна будова організмів
Урок 49. Різноманітність організмів. Рослини
Урок 50. Різноманітність організмів. Тварини
Урок 51. Різноманітність організмів. Гриби
Урок 51. Альтернативний варіант. Різноманітність організмів. Гриби
Урок 52. Практичне заняття № 8 «Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників». Практичне заняття № 9 «Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості»
Урок 53. Різноманітність організмів. Бактерії
Урок 54. Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи
Урок 55. Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому
Урок 56. Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді
Урок 57. Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті
Урок 58. Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів. Угруповання організмів
Урок 59. Екосистеми. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості
Урок 60. Підсумковий урок «Планета Земля як середовище життя»
Урок 61. Екскурсія «Рослинний і тваринний світ своєї місцевості»
Урок 62. Людина — частина природи. Зв’язок людини з природою
Урок 63. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини
Урок 64. Екологічні проблеми та їх розв’язування
Урок 65. Охорона природи. Червона книга України. Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі
Урок 66. Практичне заняття № 10 «Складання Червоної книги своєї місцевості»
Урок 67. Захист міні-проектів за вибором

Завантажити Електронний конструктор уроку. Природознавство. 5 клас. До нової програми

Додати коментар