Електронний конструктор уроку. Основи здоров'я. 8-9 класи 1

Електронний конструктор уроку. Основи здоров’я. 8-9 класи. Версія 3.0

  • 34 конспектів усіх уроків до курсу «Основи здоров’я. 8-9 класи» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 30 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;115 прийомів роботи на уроці, які
  • урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 306 ілюстрацій до курсу.

Змicт украiнською мовоюОснови здоров’я 8 клас
Урок № 1 Вступ. На порозі дорослого життя. Поняття про фізіологічну і соціальну зрілість. Ознаки фізіологічної й соціальної зрілості
Урок № 2 Надзвичайні ситуації (НС) соціального, природного та техногенного походження, причини їх виникнення. Викрадення дітей і торгівля ними. Безпритульність. Залучення до небезпечних видів бізнесу і найгірших видів праці
Урок № 3 Основні принципи порятунку та захисту людей. Оптимальні дії під час конкретних НС. Перша допомога при НС. Дія рятувальних служб при НС. Права й обов ’язки людини під час НС та в період ліквідації їх наслідків
Урок № 4 Перша допомога при НС. Практична робота. Моделювання ситуацій надання першої допомоги під час НС
Урок № 5 Поняття про оздоровчі системи. Оздоровче харчування. Сучасні й традиційні системи харчування. Практична робота. Визначення рівня індивідуального фізичного розвитку
Урок № 6 Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування. Перша допомога при харчових отруєннях і кишкових інфекціях. Харчові добавки. Харчові продукти в природі, отруйні та небезпечні рослини.
Урок № 7 Ознаки фізіологічної та соціальної зрілості. Соціальні аспекти статевого дозрівання. Шкідливість для здоров’я раннього статевого життя та вагітності неповнолітніх. Спілкування дівчат і хлопців на засадах дружби
Урок № 8 Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на статеве дозрівання. Причини, умови розвитку й наслідки СНІДу.
Урок № 9 Безпека на дорогах. Правила для мотоциклістів. Перевезення пасажирів на мотоциклі.
Урок № 10 Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання на здоров’я людини
Урок № 11 Уникнення небезпеки в кримінальних ситуаціях пограбування , шантажу, нападу. Захист від релігійних сект. Основи самозахисту в кримінальних ситуаціях та його межі. Правова відповідальність неповнолітніх.
Урок № 12 Небезпеки під час терористичних актів. Основи самозахисту під час терористичних актів
Урок № 13 Правоохоронні органи. Соціальні небезпеки у місцях проживання. Соціальні патології. Соціальні конфлікти. Інформаційна безпека
Урок № 14 Значення всебічного розвитку для формування особистості молодої людини. Взаємовплив психічної та духовної складових здоров’я
Урок № 15 Чинники формування духовної складової здоров’я. Естетичні та моральні засади здоров’я. Краса і здоров ’я
Урок № 16 Практична робота. Підготовка до іспиту: розвиток пам’яті та уваги
Урок № 17 Узагальнення знань. Здоров’я як важлива життєва цінність
Основи здоров’я 9 клас
Урок № 1 Життя як феномен. Здоров’я як явище людського життя, його необхідна і докорінна характеристика
Урок № 2 Взаємозв’язок основних ознак, складових і чинників здоров’я.
Урок № 3 Людський фактор у формуванні безпеки людини. Глобальні небезпеки
Урок № 4 Фізіологічна і соціальна зрілість. Взаємозв’язок фізіологічної та соціальної зрілості
Урок № 5 Готовність до дорослого життя
Урок № 6 Моніторинг фізичної складової здоров’я.
Урок № 7 Репродуктивне здоров’я. Фактори впливу і ризики . Негативний характер впливу наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків. Особлива шкідливість для здоров’я сумісної дії тютюнового диму і алкоголю
Урок № 8 Продовження роду як одне з основних призначень людини. Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: шляхи передачі й методи захисту
УРОК № 9 Протидія стигмі й дискримінації ВІЛ-інфікованих
Урок № 10 Безпека людини: економічна, продовольча, екологічна, особиста, громадська, політична. Створення безпечних умов життєдіяльності з урахуванням індивідуальних особливостей
Урок № 11 Основи міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров ’я людини. Безпека людини в контексті концепції ООН про сталий розвиток людства
Урок № 12 Самопізнання і самовиховання особистості. Формування особистості шляхом самопізнання, самовизначення і самовиховання . Способи саморегуляції
Урок № 13 Пам’ять та увага. Розвиток сприйняття, пам’яті та уваги
Урок № 14 Цінність життя і здоров ’я людини. Цінність і неповторність життя. Основи психологічних і моральних засад безпеки людини. Вплив психологічних властивостей та етичних засад людини на її дії в різних життєвих ситуаціях
Урок № 15 Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне здоров’я. Практична робота № 5. Визначення місця здоров’я в ієрархії життєвих цінностей
Урок № 16 Повторення та узагальнення
Урок № 17 Екскурсія-ознайомлення з робо тою Центру здоров’я (громадського об’єднання, асоціації, клубу тощо)Перейти до завантаження ЕКУ Основи здоров’я. 8-9 класи

Залишити відповідь