Електронний конструктор уроку. Геометрія. 9 клас

Електронний конструктор уроку. Геометрія. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 70 конспектів усіх уроків до курсу «Геометрія. 9 класс» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 70 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 260 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Тема 1. Розв’язування трикутників
Урок 1 Означення тригонометричних функцій на колі (для кутів від 0° до 180°)
Урок 2 Тригонометричні тотожності
Урок 3 Розв’язування задач
Урок 4 Теорема косинусів
Урок 5 Наслідки з теореми косинусів
Урок 6 Теорема синусів
Урок 7 Зв’язок між пропорційними відношеннями теореми синусів і діаметром описаного кола
Урок 8 Розв’язування задач
Урок 9 Основні типи задач на розв’язування трикутників
Урок 10 Розв’язування задач
Урок 11 Застосування розв’язування трикутників у задачах
Урок 12 Площі трикутника і чотирикутника
Урок 13 Формула Герона. Формули радіусів вписаного й описаного кіл трикутника
Урок 14 Розв’язування задач
Урок 15 Підсумковий урок
Урок 16 Тематична контрольна робота № 1
Тема 2. Правильні многокутники
Урок 17 Означення правильного многокутника. Існування вписаного й описаного кіл
Урок 18 Формули радіусів вписаного й описаного кіл правильних многокутників
Урок 19 Побудова правильних многокутників
Урок 20 Довжина кола й дуги кола
Урок 21 Площа круга та його частин
Урок 22 Тематична контрольна робота № 2
Тема 3. Декартові координати на площині
Урок 23 Прямокутна система координат на площині (повторення). Координати середини відрізка
Урок 24 Відстань між двома точками
Урок 25 Розв’язування задач
Урок 26 Рівняння фігури на площині. Рівняння кола
Урок 27 Рівняння прямої
Урок 28 Розв’язування задач методом координат
Урок 29 Розв’язування задач методом координат. Взаємне розташування прямих у системі координат
Урок 30 Розв’язування задач
Урок 31 Підсумковий урок
Урок 32 Тематична контрольна робота № 3
Тема 4. Геометричні перетворення
Урок 33 Поняття про геометричне перетворення. Переміщення та його властивості
Урок 34 Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої
Урок 35 Розв’язування задач
Урок 36 Поворот. Паралельне перенесення
Урок 37 Розв’язування задач
Урок 38 Перетворення подібності. Гомотетія. Властивості подібних фігур
Урок 39 (Розв’язування задач методом геометричних перетворень)
Урок 40 Розв’язування задач
Урок 41 Геометричні перетворення. Підсумковий урок
Урок 42 Тематична контрольна робота № 4
Тема 5. Векторина площині
Урок 43 Означення вектора, модуль і напрям вектора. Рівні вектори
Урок 44 Координати вектора
Урок 45 Додавання векторів
Урок 46 Віднімання векторів
Урок 47 Розв’язування задач
Урок 48 Множення вектора на число
Урок 49 Скалярний добуток векторів
Урок 50 Розв’язування задач
Урок 51 Вектори на площині. Підсумковий урок
Урок 52 Тематична контрольна робота № 5
Тема 6. Початкові відомості зі стереометрії
Урок 53 Основні геометричні фігури в просторі. Взаємне розташування прямої і площини
Урок 54 Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин
Урок 55 Поняття многогранника. Призма. Піраміда
Урок 56 Об’єми призми і піраміди
Урок 57 Циліндр, конус, куля
Урок 58 Об’єми тіл обертання
Урок 59 Підсумковий урок. Розв’язування задач
Урок 60 Тематична контрольна робота № 6
Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Урок 61 Розв’язування трикутників. Обчислення площ
Урок 62 Правильні многокутники. Довжина кола й площа круга
Урок 63 Декартові координати на площині
Урок 64 Геометричні перетворення
Урок 65 Вектори на площині
Урок 66 Початкові відомості стереометрії
Урок 67 Підсумковий урок
Урок 68 Тематична контрольна робота № 1
Урок 69, 70 Розв’язування задач підвищеного рівня складностіПерейти до завантаження ЕКУ Геометрія. 9 клас

Залишити відповідь