Електронний конструктор уроку. Геометрія. 11 клас

Електронний конструктор уроку. Геометрія. 11 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 68 конспектів усіх уроків до курсу «Геометрія. 11 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 63 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 112 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Тема 1. Координати та вектори у просторі
Урок № 1. Прямокутна система координат у просторі
Урок № 2. Відстань між точками
Урок № 3. Координати середини відрізка
Урок № 4. Переміщення в просторі та його властивості
Урок № 5. Симетрія в просторі
Урок № 6. Паралельне перенесення в просторі
Урок № 7. Розв’язування задач
Урок № 8. Вектори у просторі
Урок № 9. Операції над векторами в просторі та їх властивості
Урок № 10. Скалярний добуток векторів у просторі
Урок № 11. Розв’язування задач
Урок № 12. Компланарність векторів [Розкладання векторів за трьома некомпланарними векторами]
Урок № 13. [Рівняння площини]
Урок № 14. Розв’язування задач
Урок № 15. Координати та вектори у просторі. Підсумковий урок
Урок № 16. Координати та вектори у просторі. Контрольна робота № 1
Тема 2. Многогранники
Урок № 17. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути
Урок № 18. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники
Урок № 19. Призма. Пряма і правильна призми
Урок № 20. Розв’язування задач
Урок № 21. Площі бічної та повної поверхонь призми
Урок № 22. Розв’язування задач
Урок № 23. Паралелепіпед
Урок № 24. Прямокутний паралелепіпед. Куб
Урок № 25. Піраміда. Площі бічної та повної поверхонь піраміди
Урок № 26. Розв’язування задач
Урок № 27. Правильна піраміда. Формула для обчислення площі бічної поверхні правильної піраміди
Урок № 28. Розв’язування задач (Зрізана піраміда*)
Урок № 29. Правильні многогранники
Урок № 30. Підсумковий урок із теми «Многогранники»
Урок № 31. Контрольна робота № 2
Урок № 32. Узагальнення знань учнів, набутих у І семестрі. Розв’язування задач
Тема 3. Тіла обертання (14 годин)
Урок № 33. Тіла та поверхні обертання
Урок № 34. Циліндр і його елементи
Урок № 35. Перерізи циліндра площинами
Урок № 36. Розв’язування задач
Урок № 37. Розв’язування задач
Урок № 38. Конус і його елементи
Урок № 39. Перерізи конуса площинами. Зрізаний конус
Урок № 40. Розв’язування задач
Урок № 41. Розв’язування задач
Урок № 42. Куля і сфера. Перерізи кулі площиною
Урок № 43. Площина, дотична до сфери
Урок № 44. Розв’язування задач [Рівняння сфери]
Урок № 45. Підсумковий урок із теми «Тіла обертання»
Урок № 46. Контрольна робота № 3
Тема 4. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл (14 годин)
Урок № 47. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда
Урок № 48. Об’єм призми
Урок № 49. Об’єм піраміди
Урок № 50. Розв’язування задач
Урок № 51. Об’єм циліндра
Урок № 52. Об’єм конуса
Урок № 53. Об’єм кулі
Урок № 54. Розв’язування задач
Урок № 55. Площа бічної та повної поверхонь циліндра
Урок № 56. Площа бічної та повної поверхонь конуса
Урок № 57. Площа сфери
Урок № 58. Розв’язування задач
Урок № 59. Підсумковий урок із теми «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»
Урок № 60. Контрольна робота № 4
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу. розв’язування задач
Уроки № 61, 62. Повторення стереометрії за курс 10 класу
Урок № 63. Координати та вектори у просторі
Урок № 64. Призма
Урок № 65. Піраміда
Урок № 66. Тіла обертання
Урок № 67. Підсумкова контрольна робота
Урок № 68. Розв’язування задач
Уроки № 69, 70 (Резервні години). Розв’язування задач на комбінацію геометричних тілПерейти до завантаження ЕКУ Геометрія. 11 клас

Залишити відповідь