Електронний конструктор уроку. Геометрія. 10 клас. Академічний рівень

Електронний конструктор уроку. Геометрія. 10 клас. Академічний рівень. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 67 конспектів усіх уроків до курсу «Геометрія. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 8 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 137 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Тема 1 Повторення планіметрії
Урок 1. Аксіоми планіметрії
Урок 2. Система опорних фактів курсу планіметрії
Урок 3. Система опорних фактів курсу планіметрії
Урок 4. Система опорних фактів курсу планіметрії
Урок 5. Геометричні та аналітичні методи розв’язування задач
Урок 6. Приклади застосування координат і векторів до розв’язування планіметричних задач
Урок 7. Складання рівнянь та систем рівнянь за умовою геометричної задачі
Урок 8. Систематизація фактів і методів планіметрії. Тематична контрольна робота № 1
Тема 2 Вступ до стереометрії
Урок 9. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії
Урок 10. Наслідки з аксіом стереометрії
Урок 11. Просторові геометричні фігури. Приклади неплоских просторових фігур
Урок 12. Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди
Урок 13. Підсумковий урок
Урок 14. Тематична контрольна робота №2
Тема 3 Паралельність у просторі
Урок 15. Паралельні й мимобіжні прямі
Урок 16. Ознаки паралельних і мимобіжних прямих
Урок 17. Розв’язування задач
Урок 18. Властивості паралельних прямих
Урок 19. Розв’язування задач
Урок 20. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Ознака паралельності прямої і площини
Урок 21. Властивості прямої, що паралельна площині
Урок 22. Розв’язування задач
Урок 23. Підсумковий урок з теми «Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне розміщення прямої і площини»
Урок 24. Тематична контрольна робота № 3
Урок 25. Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин
Урок 26. Розв’язування задач
Урок 27. Властивості паралельних площин
Урок 28. Властивості паралельних площин (Існування площини, паралельної заданій площині)
Урок 29. Розв’язування задач
Урок 30. Зображення просторових фігур на площині. Паралельне проектування та його властивості
Урок 31. Розв’язування задач
Урок 32. Паралельні проекції плоских фігур
Урок 33. Розв’язування задач
Урок 34. Паралельне перенесення у просторі
Урок 35. Підсумковий урок з теми «Паралельність прямих і площин у просторі»
Урок 36. Тематична контрольна робота № 4
Тема 4 Перпендикулярність у просторі
Урок 37. Кути між прямими, що перетинаються
Урок 38. Кут між мимобіжними прямими
Урок 39. Розв’язування задач
Урок 40. Ознака перпендикулярності прямої і площини
Урок 41. Побудова прямої, перпендикулярної до площини
Урок 42. Розв’язування задач
Урок 43. Зв’язок між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин
Урок 44. Розв’язування задач
Урок 45. Перпендикуляр і похила
Урок 46. Розв’язування задач
Урок 47. Відстані у просторі
Урок 48. Розв’язування задач
Урок 49. Підсумковий урок
Урок 50. Тематична контрольна робота № 5
Урок 51. Теорема про три перпендикуляри
Урок 52. Точка, рівновіддалена від сторін трикутника (многокутника)
Урок 53. Розв’язування задач
Урок 54. Кут між прямою і площиною
Урок 55. Двогранний кут. Кут між площинами
Урок 56. Розв’язування задач
Урок 57. Ознака перпендикулярності площин
Урок 58. Властивості перпендикулярних площин
Урок 59. Розв’язування задач
Урок 60. Ортогональна проекція многокутника
Урок 61. Відстань між мимобіжними прямими. Відстань від точки до фігури*. Відстані між фігурами
Урок 62. Підсумковий урок
Урок 63. Тематична контрольна робота № 6
Тема 5 Повторення
Урок 64. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Параллельность в пространстве.
Уроки 65-66. Перпендикулярность в пространстве. Расстояния и углы в пространстве.
Урок 67. Тематическая контрольная работа № 7
Уроки 68-70. Решение интересных задач.Перейти до завантаження ЕКУ Геометрія. 10 клас. Академічний рівень

Залишити відповідь