Електронний конструктор уроку. Географія. 7 клас

Електронний конструктор уроку. Географія. 7 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 67 конспектів усіх уроків до курсу «Географія. 7 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 59 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 774 ілюстрації до курсу.

Бонуси: Календарне плануванняЗмicт украiнською мовою:

Урок 1. Що вивчає географія материків і океанів
Урок 2. Джерела географічної інформації. Карти материків та океанів, їх класифікація
Урок 3. Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи землі, їхні наслідки
Урок 4. Походження материків та океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення
Урок 5. Тектонічні структури. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і океанах
Урок 6. Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів
Урок 7. Повітряні маси, їхні властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів
Урок 8. Водні маси та їхні властивості
Урок 9. Кліматичні пояси і типи клімату Землі
Урок 10. Природні комплекси Материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність
Урок 11. Підсумковий урок за темами «Вступ. Закономірності формування природи материків і океанів»
Урок 12. Африка. Географічне положення. Дослідження та освоєння
Урок 13. Тектонічна будова та рельєф, корисні копалини Африки
Урок 14. Загальні ознаки клімату Африки
Урок 15. Кліматичні пояси і типи клімату Африки. Практична робота 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами
Урок 16. Внутрішні води Африки
Урок 17. Природні зони Африки
Урок 18. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми Африки
Урок 19. Населення та політична карта Африки
Урок 20. Країни Африки
Урок 21. Підсумковий урок за темою «Африка»
Урок 22. Південна Америка. Географічне положення. Дослідження й освоєння материка
Урок 23. Південна Америка: тектонічна будова, рельєф, корисні копалини
Урок 24. Клімат Південної Америки
Урок 25. Південна Америка: води суходолу
Урок 26. Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми
Урок 27. Населення Південної Америки. Формування політичної карти материка
Урок 28. Країни Південної Америки
Урок 29. Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини
Урок 30. Клімат Австралії. Води суходолу
Урок 31. Органічний світ Австралії. Природні зони. Зміна природи материка людиною
Урок 32. Населення Австралії. Австралійський союз
Урок 33. Підсумковий урок за темами «Південна Америка. Австралія»
Урок 34. Географічне положення. Відкриття і дослідження Антарктиди
Урок 35. Природа Антарктиди
Урок 36. Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття й освоєння
Урок 37. Північна Америка: тектонічна будова, рельєф, корисні копалини
Урок 38. Загальна характеристика клімату. Кліматичні пояси і типи клімату
Урок 39. Води суходолу
Урок 40. Природні зони. Вертикальна поясність у горах материка
Урок 41. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми Північної Америки
Урок 42. Населення та держави Північної Америки
Урок 43. Підсумковий урок за темами «Антарктида. Північна Америка»
Урок 44. Географічне положення Євразії
Урок 45. Дослідження та освоєння Євразії
Урок 46. Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Євразії
Урок 47. Загальні ознаки клімату
Урок 48. Кліматичні пояси й типи клімату
Урок 49. Води суходолу. Найбільші річки
Урок 50. Озера Євразії. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності
Урок 51. Природні зони Євразії. Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи й степи
Урок 52. Природні зони Євразії. Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси. Савана. Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна поясність
Урок 53. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії
Урок 54. Населення Євразії. Політична карта
Урок 55. Країни Європи. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія
Урок 56. Україна та її сусіди. Зв’язки України з країнами Європи
Урок 57. Країни Азії. Китай. Японія. Індія.
Урок 58. Підсумковий урок за темою «Євразія»
Урок 59. Тихий океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води
Урок 60. Тихий океан. Органічний світ. Острови в Тихому океані, їхні природні особливості. Природні ресурси. Охорона природи океану
Урок 61. Атлантичний океан
Урок 62. Індійський океан
Урок 63. Північний Льодовитий океан
Урок 64. Океани
Урок 65. Природні багатства материків та океанів, наслідки їх використання
Урок 66. Забруднення навколишнього середовища. Міжнародне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем
Урок 67. Шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанівПерейти до завантаження ЕКУ Географія. 7 клас

Залишити відповідь