Електронний конструктор уроку. Географія. 9 клас

Електронний конструктор уроку. Географія. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 54 конспектів усіх уроків до курсу «Географія. 9 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 54 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 368 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Розділ І. Україна на карті світу
Тема 1. Економіко-географічне положення України
Урок 1. Вступ
Урок 2. Економіко-географічне положенняУкраїни (частина 1)
Урок 3. Економіко-географічне положенняУкраїни (частина 2)
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій. Українські історичні землі
Урок 4. Адміністративно-територіальний устрій
Розділ ІІ. Населення України
Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура
Урок 5. Кількість, розміщенняігустота населення, його вікова істатева структура (частина 1)
Урок 6. Кількість, розміщенняігустота населення, його вікова істатева структура (частина 2). Міграції. Діаспора
Тема 2. Національний та етнічний склад населення
Урок 7. Національний та етнічний склад населення
Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень
Уроки 8–9. Системи розселенняірозвиток поселень
Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення
Урок 10. Трудовіресурси ізайнятість населення
Розділ ІІІ. Господарство
Тема 1. Загальна характеристика господарства України
Урок 11. Загальна характеристика господарства України (частина 1)
Урок 12. Загальна характеристика господарства України (частина 2)
Тема 2. Економічний потенціал України
Урок 13. кономічний потенціал України
Тема 3. Промисловість: загальна характеристика
Урок 14. Промисловість: загальна характеристика
Тема 4. Паливна промисловість
Урок 15. Паливна промисловість (частина 1)
Урок 16. Паливна промисловість (частина 2)
Тема 5. Електроенергетика
Урок 17. Електроенергетика
Тема 6. Металургійна промисловість
Уроки 18–19. Металургійна промисловість
Тема 7. Машинобудування і металообробка
Уроки 20–21. Машинобудування і металообробка
Тема 8. Хімічна промисловість
Урок 22. Хімічна промисловість
Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість
Урок 23. Лісова ідеревообробна промисловість
Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів
Урок 24. Промисловість будівельних матеріалів
Тема 11. Легка промисловість
Урок 25. Легка промисловість
Тема12. Харчова промисловість
Урок 26. Харчова промисловість
Тема 13. Сільське господарство
Урок 27. Сільське господарство. Загальна характеристика галузі
Урок 28. Сільське господарство. Рослинництво
Урок 29. Сільське господарство. Тваринництво. Зональна спеціалізаціясільського господарства
Урок 30. Аграрніреформи в Україні
Тема 14. Транспорт
Урок 31. Транспорт. Загальна характеристика
Урок 32. Залізничний та автомобільний транспорт
Урок 33. Морський та річковий, повітряний, трубопровідний транспорт
Урок 34. Міжнароднітранспортнікоридори. Проблеми та перспективи транспорту України
Тема 15. Соціальна сфера
Уроки 35–36. Соціальна сфера
Тема 16. Україна ісвітове господарство. Зовнішніекономічнізв’язки України
Урок 37. Україна ісвітове господарство. Зовнішніекономічнізв’язки
Урок 38. Україна ісвітове господарство. Міжнародна торгівля
Урок 39. ІнтеграціяУкраїни в світове господарство
Урок 40. Вплив процесів глобалізації на господарство України. Підсумковий урок за темами 13–16
Розділ IV. Територіальний поділ України
Тема 1. Економіко-географічний поділ України
Урок 41. Поняття«економічний район». Донецький економічний район
Урок 42. Придніпровський економічний район
Урок 43. Північно-Східний економічний район
Урок 44. Подільський, Причорноморський економічнірайони
Урок 45. Столичний економічний район
Урок 46. Північно-Західний, Центральний, Карпатський економічнірайони
Урок 47. Підсумковий урок за темою «Економіко-географічний поділ України»
Розділ V. Географія своєї області
Тема 1. Географічна характеристика своєї області
Уроки 48–50. Географічна характеристика своєї областіПерейти до завантаження ЕКУ Географія. 9 клас

Залишити відповідь