Електронний конструктор уроку. Географія. 6 клас

Електронний конструктор уроку. Географія. 6 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 67 конспектів усіх уроків до курсу «Географія. 6 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 56 медіа-презентація до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 520 ілюстрацій до курсу.

Бонуси:
– Календарне планування;
– Завдання за зразком ЗНО.Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Географія — наука про Землю
Урок 2. Географічні дослідження
Урок 3. Уявлення про Землю в давнину
Урок 4. Відкриття нових земель
Урок 5. Навколосвітні подорожі
Урок 6. Сучасні дослідження
Урок 7. Розвиток географічних знань про Землю. Урок підсумкового контролю знань, умінь та навичок (проводиться на розсуд учителя)
Урок 7_1. Розвиток географічних знань про Землю (альтернативний варіант)
Урок 8. Орієнтування на місцевості
Урок 9. Поняття про азимут
Урок 10. Способи зображення Землі
Урок 11. Масштаб та його види
Урок 12. План місцевості
Урок 13. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків
Урок 14. Географічні карти
Урок 15. Види географічних карт
Урок 16. Градусна сітка на глобусі й географічній карті
Урок 17. Географічні координати
Урок 18. Визначення географічних координат і відстаней за географічною картою. Практична робота № 3
Урок 19. Способи зображення землі, градусна сітка землі. Урок підсумкового контролю знань, умінь та навичок (проводиться на розсуд учителя)
Урок 19_1. Подорож географічною картою і планом місцевості (альтернативний варіант)
Урок 20. Внутрішня будова Землі
Урок 21. Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити
Урок 22. Рухи земної кори
Урок 23. Землетруси
Урок 24. Вулканізм і вулкани. Гейзери
Урок 25. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори
Урок 26. Абсолютна і відносна висота місцевості
Урок 27. Основні форми рельєфу Землі. Рівнини
Урок 28. Основні форми рельєфу Землі. Гори
Урок 29. Рельєф дна океану
Урок 30. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона
Урок 31. Літосфера. Урок підсумкового контролю знань, умінь та навичок
Урок 32. Будова атмосфери
Урок 33. Температура повітря
Урок 34. Теплові пояси Землі
Урок 35. Атмосферний тиск
Урок 36. Вітер
Урок 37. Вода в атмосфері
Урок 38. Атмосферні опади
Урок 39. Погода
Урок 40. Клімат
Урок 41. Вплив людини на атмосферу і клімат
Урок 42. Атмосфера. Урок підсумкового контролю знань, умінь та навичок (проводиться на розсуд учителя)
Урок 43. Гідросфера та її основні частини
Урок 44. Світовий океан та його частини
Урок 45. Властивості вод світового океану (проводиться на розсуд учителя)
Урок 46. Рухи води в океані
Урок 47. Багатства світового океану. Океан та людина
Урок 48. Води суходолу. Річки
Урок 49. Живлення, водний режим і робота річок
Урок 50. Озера. Штучні водойми
Урок 51. Болота
Урок 52. Льодовики та багаторічна мерзлота
Урок 53. Підземні води. Значення вод суходолу для природи і людини
Урок 54. Гідросфера. Узагальнення (проводиться на розсуд учителя)
Урок 55. Гідросфера. Урок підсумкового контролю знань, умінь та навичок (проводиться на розсуд учителя)
Урок 56. Біосфера
Урок 57. Ґрунти
Урок 58. Природні комплекси. Географічна оболонка
Урок 59. Зональні й азональні природні комплекси. Природні зони Землі
Урок 60. Кількість і розміщення. Людські раси
Урок 61. Народи та держави
Урок 62. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини
Урок 63. Використання природних багатств людиною
Урок 64. Урок-захист міні-проектів з утилізації побутових відходів
Урок 65. Підсумковий урок (проводиться на розсуд учителя)Перейти до завантаження ЕКУ Географія. 6 клас

Залишити відповідь