Електронний конструктор уроку. Біологія. 10 клас 1

Електронний конструктор уроку. Біологія. 10 клас. Версія 3.0

  • 46 конспектів усіх уроків до курсу «Біологія. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 46 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 722 ілюстрації до курсу.


Змicт украiнською мовою

Вступ. Речовини живих організмів
Урок 1/1. Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства
Урок 2/2. Методи біологічних досліджень
Урок 3/3. Основні властивості живого. Рівні організації живої матерії
Урок 4/4. Елементарний склад живих організмів
Урок 5. Вода в живих організмах
Урок 6/6. Мінеральні речовини живих організмів
Урок 7/9. Органічні речовини живих організмів. Малі органічні молекули та макромолекули
Урок 8/11. Різноманіття та функції полісахаридів
Урок 9/12. Різноманіття та функції білків
Урок 10/14. Різноманіття та функції ліпідів
Урок 11/15. Різноманіття та функції нуклеїнових кислот
Урок 12/17. Застосування знань про хімічний склад живих організмів для безпечного використання засобів побутової хімії, біодобавок, медичних препаратів
Урок 13/18. Застосування знань про хімічний склад живих організмів для оцінки продуктів харчування
Урок 14. Узагальнення та контроль знань з теми
Клітина
Урок 15/20. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень
Урок 16. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів
Урок 17. Клітинні мембрани. Транспорт речовин через мембрани
Урок 18/25. Поверхневий апарат клітини, його функції
Урок 19. Ядро. Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин
Цитоплазма, її компоненти
Урок 20/28. Цитозоль, органели, включення
Урок 21/29. Рибосоми. Синтез білка
Урок 22/30. Цитоскелет. Клітинний центр
Урок 23. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі
Урок 24. Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання. Пластиди і процес фотосинтезу
Клітина як цілісна система
Урок 25/36. Хромосоми. Каріотип
Урок 26/37. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз
Урок 27/40. Обмін речовин і енергії в клітині
Урок 28/42. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології
Урок 29. Узагальнення та контроль знань з теми
Неклітинні форми життя
Урок 30. Віруси, їх будова, життєві цикли
Урок 31. Пріони, їх будова, поширення
Урок 32. Роль вірусів і пріонів у природі й житті людини
Урок 33. Профілактика вірусних хвороб людини
Урок 34. Профілактика ВІЛ -інфекції/СНІДу
Одноклітинні організми
Урок 35. Прокаріоти. Особливості їх організації та життєдіяльності
Урок 36. Бактерії. Роль бактерій у природі та житті людини
Урок 37. Профілактика бактеріальних хвороб людини
Урок 38. Особливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні організми
Урок 39. Узагальнення та контроль знань з теми
Багатоклітинні організми
Урок 40. Багатоклітинні організми без справжніх тканин
Урок 41/45. Будова й функції рослинних тканин
Урок 42/46. Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології
Урок 43. Органи багатоклітинних організмів
Урок 44. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів
Урок 45. Колонії багатоклітинних організмів
Урок 46. Узагальнення та контроль знань з темиПерейти до завантаження ЕКУ Біологія. 10 клас

Залишити відповідь