Електронний конструктор уроку. Біологія. 9 клас 1

Електронний конструктор уроку. Біологія. 9 клас. Версія 3.0

  • 97 конспектів усіх уроків до курсу «Биология. 9 класс» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 85 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 648 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою

Урок 1. Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я
Урок 2. Походження людини
Урок 3. Походження людини
Урок 4. Особливості виду Homo sapiens
Тема 1. Організм людини як біологічна система
Урок 5. Поняття про біологічні системи
Урок 6. Структурна й функціональна організація клітин
Урок 7. Тканини
Урок 8. Органи, фізіологічні й функціональні системи
Тема 2. Опора й рух
Урок 9. Значення опорно-рухової системи. Кісткова, хрящова і м’язова тканини
Урок 10. Будова скелета людини
Урок 11. М’язова система людини
Урок 12. Фізичні якості м’язів. Робота м’язів
Урок 13. Рухова активність і здоров’я
Урок 14. Перша допомога в разі пошкоджень опорно-рухової системи
Урок 15. Особливості системи органів опори й руху людини
Тема 3. Кров і лімфа
Урок 16. Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові
Урок 17. Формені елементи крові. Еритроцити. Групи крові
Урок 18. Лейкоцити. Імунітет
Урок 19. Імунні реакції організму
Урок 20. Імунна регуляція
Урок 21. Зсідання крові
Тема 4. Кровообіг і лімфообіг
Урок 22. Органи кровообігу. Будова серця
Урок 23. Робота серця й серцевий цикл
Урок 24. Кровоносні судини
Урок 25. Рух крові по судинах. Визначення частоти серцевих скорочень та артеріального тиску
Урок 26. Порушення діяльності серцево-судинної системи
Урок 27. Вивчення кровообігу. Перша допомога в разі кровотеч
Урок 28. Загальні особливості кровоносної системи людини
Тема 5. Дихання
Урок 29. Будова й функції органів дихання
Урок 30. Голосовий апарат і мова
Урок 31. Газообмін у легенях і тканинах
Урок 32. Механізми й регуляція дихання. Функціональні показники дихальної системи
Урок 33. Хвороби органів дихання та їх профілактика
Тема 6. Харчування і травлення
Урок 34. Травлення. Органи травлення
Урок 35. Ротова порожнина. Будова зубів
Урок 36. Травлення в ротовій порожнині
Урок 37. Травлення в шлунку й кишечнику
Урок 38. Хвороби шлунково-кишкового тракту
Урок 39. Значення обміну речовин і енергії
Урок 40. Харчування і здоров’я
Урок 41. Загальні особливості травної і дихальної систем та обміну речовин у людини
Тема 7. Терморегуляція
Урок 42. Будова й функції шкіри
Урок 43. Механізм терморегуляції. Фізіологічний механізм загартування
Урок 44. Захворювання та пошкодження шкіри. Гігієна шкіри
Тема 8. Виділення
Урок 45. Значення й загальна характеристика органів виділення
Урок 46. Нефрон. Процес утворення сечі
Урок 47. Роль нирок у підтриманні водно-сольового гомеостазу
Урок 48. Загальні особливості видільної системи та покривів тіла в людини
Тема 9. Ендокринна регуляція функцій організму людини
Урок 49. Гуморальна регуляція. Принципи роботи ендокринної системи
Урок 50. Гіпотоламо-гіпофізарна система
Урок 51. Залози внутрішньої секреції
Урок 52. Залози внутрішньої секреції
Урок 53. Значення залоз внутрішньої секреції в підтриманні гомеостазу й адаптації організму
Тема 10. Розмноження та розвиток людини
Урок 54. Етапи онтогенезу людини
Урок 55. Стать. Статеві ознаки. Визначення статі
Урок 56. Будова статевих органів
Урок 57. Розвиток статевих клітин
Урок 58. Менструальний цикл і запліднення
Урок 59. Ембріональний розвиток. Вагітність і пологи
Урок 60. Розвиток людини після народження
Урок 61. Ендокринна та репродуктивна системи людини. Узагальнення
Тема 11. Нервова регуляція функцій
Урок 62. Загальні принципи регуляції функцій. Нервова регуляція
Урок 63. Центральна й периферична нервова система. Спинний мозок
Урок 64. Відділи головного мозку. Структура й функції
Урок 65. Кора головного мозку. Структура й функції
Урок 66. Соматична нервова система, ретикулярна формація й лімбічна система
Урок 67. Автономна нервова система
Урок 68. Симпатична й парасимпатична системи
Урок 69. Будова та функціонування нервової системи. Узагальнення
Тема 12. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи
Урок 70. Загальна характеристика сенсорних систем
Урок 71. Зорова сенсорна система
Урок 72. Зорова сенсорна система
Урок 73. Слухова сенсорна система
Урок 74. Сенсорна система рівноваги
Урок 75. Сенсорні системи смаку й нюху
Урок 76. Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю
Урок 77. Будова та функціонування сенсорних систем. Узагальнення
Тема 13. Формування поведінки та психіки людини
Урок 78. Ретикулярна формація мозку
Урок 79. Рівні сприйняття інформації людиною
Урок 80. Сон
Урок 81. Біоритми
Урок 82. Безумовні та умовні рефлекси. Інстинкти
Урок 83. Форми інстинктивної поведінки людини
Урок 84. Набута поведінка
Урок 85. Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини
Урок 86. Види навчання
Урок 87. Пам’ять. Види пам’яті
Урок 88. Дослідження різних видів пам’яті
Урок 89. Особливості поведінки і психіки людини. Узагальнення
Тема 14. Мислення і свідомість
Урок 90. Мислення й кора великих півкуль головного мозку
Урок 91. Функціональна асиметрія мозку
Урок 92. Мова
Урок 93. Індивідуальні особливості поведінки людини
Урок 94. Визначення типу темпераменту
Урок 95. Характер людини. Свідомість
Урок 96. Виявлення професійних схильностей
Урок 97. Мислення і свідомість людини. УзагальненняПерейти до завантаження ЕКУ Біологія. 9 клас

Залишити відповідь