Електронний конструктор уроку. Біологія. 6 клас 1

Електронний конструктор уроку. Біологія. 6 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

  • 62 конспектів усіх уроків до курсу «Біологія. 6 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 57 медіа-презентація до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 830 ілюстрацій до курсу.

Бонуси:

  • Календарне планування;
  • Плакати для кабінету біології.


Змicт украiнською мовою

Урок 1. Біологія — наука про життя. Основні властивості живого
Урок 2. Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про віруси
Урок 3. Науки, які вивчають життя
Урок 4. Методи вивчення організмів
Урок 5. Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини
Урок 6. Лупа. Мікроскоп
Урок 7. Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях
Урок 8. Будова рослинної і тваринної клітини. Лабораторне дослідження. Будова клітини листка елодеї
Урок 9. Надходження речовин у клітину. Лабораторне дослідження. Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї
Урок 10. Утворення нових клітин. Ріст клітин
Урок 11. Основні положення клітинної теорії
Урок 12. Узагальнення та контроль знань з теми
Урок 13. Евглена зелена, амеба, інфузорія — одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі). Лабораторне дослідження. Спостереження інфузорій
Урок 14. Хвороби людини, викликані одноклітинними тваринами (на прикладі малярійного плазмодія і дизентерійної амеби)
Урок 15. Хламідомонада, хлорела — одноклітинні Рослини (середовища існування, процеси
Життєдіяльності, будова, роль у природі)
Урок 16. Дріжджі — одноклітинні гриби
Урок 17. Бактерії — найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій
Урок 18. Роль бактерій у природі та їхнє значення в житті людини
Урок 19. Вольвокс — колоніальний організм. Губка та ульва (зелений морський салат) — багатоклітинні організми
Урок 20. Узагальнення та контроль знань з теми. Захист міні-проектів
Урок 21. Рослина — живий організм
Урок 22. Фотосинтез як характерна особливість рослин
Урок 23. Живлення рослин. Дихання рослин
Урок 24. Рухи рослин
Урок 25. Будова рослини. Клітини рослин. Тканини рослин. Органи рослин
Урок 26. Корінь: будова, основні функції (поглинання лабораторне дослідження. Будова кореня
Урок 27. Різноманітність та видозміни вегетативних органів. Корінь
Урок 28. Пагін: будова. Лабораторне дослідження. Будова пагона
Урок 29. Пагін: основні функції (фотосинтез, газообмін, ріст, випаровування води, транспорт речовин)
Урок 30. Різноманітність та видозміни органів. Лист. Лабораторне дослідження. Будова бруньки
Урок 31. Різноманітність та видозміни вегетативних органів. Пагін. Лабораторне дослідження. Будова цибулини, кореневища, бульби картоплі, коренеплоду (на прикладі моркви)
Урок 32. Розмноження рослин: статеве та нестатеве
Урок 33. Вегетативне розмноження рослин
Урок 34. Квітка — орган статевого розмноження. Лабораторне дослідження. Будова квітки
Урок 35. Суцвіття
Урок 36. Запилення. Запліднення
Урок 37. Насінина. Лабораторне дослідження. Будова насінини
Урок 38. Плід, поширення плодів. Лабораторне дослідження. Будова плода
Урок 39.Поняття про класифікацію рослин
Урок 40. Узагальнення та контроль знань з теми. Захист міні-проектів
Урок 41. Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові). Лабораторне дослідження. Будова зелених нитчастих водоростей
Урок 42. Мохи. Лабораторне дослідження. Будова моху
Урок 43. Папороті, хвощі, плауни. Лабораторне дослідження. Будова папоротей
Урок 44. Голонасінні. Лабораторне дослідження. Будова голонасінних
Урок 45. Покритонасінні (квіткові)
Урок 46. Сільськогосподарські рослини
Урок 47. Екологічні групи рослин (щодо світла, води, температури).
Урок 48. Життєві форми рослин
Урок 49. Рослинні угруповання
Урок 50. Значення рослин для життя на планеті Земля
Урок 51. Значення рослин для людини
Урок 52. Узагальнення та контроль знань з теми. Захист міні-проектів
Урок 53. Особливості живлення грибів
Урок 54. Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло
Урок 55. Розмноження та поширення грибів
Урок 56. Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники
Урок 57.Групи грибів: сапротрофні цвільові гриби
Урок 58. Групи грибів: паразитичні (на прикладі трутовиків та збудників мікозів людини)
Урок 59. Значення грибів у природі та житті людини
Урок 60. Узагальнення та контроль знань із теми. Захист міні-проектів
Урок 61. Особливості будови та життєдіяльності одноклітинних організмів, рослин та грибів. Їхнє значення в природі і житті людини
Урок 62. Особливості життєдіяльності рослин та грибів. Їхнє значення в природі і житті людиниПерейти до завантаження ЕКУ Біологія. 6 клас

Залишити відповідь