Електронний конструктор уроку. Алгебра. 7 клас

Електронний конструктор уроку. Алгебра. 7 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 70 конспектів усіх уроків до курсу «Алгебра. 7 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 69 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 66 ілюстрацій до курсу.

Бонуси: Календарне плануванняЗмicт украiнською мовою:

Урок 1. Перетворення виразів. повторення та систематизація матеріалу 5-6 класів
Урок 2. Перетворення виразів. повторення та систематизація матеріалу 5–6 класів
Урок 3. Вирази зі змінними. цілі раціональні вирази. числове значення виразу
Урок 4. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу
Урок 5. Тотожність. Тотожні перетворення виразу
Урок 6. Тотожність. Тотожні перетворення виразу
Урок 7. Доведення тотожностей
Урок 8. Степінь з натуральним показником
Урок 9. Властивості степеня з натуральним показником
Урок 10. Властивості степеня з натуральним показником
Урок 11. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена
Урок 12. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів
Урок 13. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів
Урок 14. Розв’язування задач
Урок 15. Контрольна робота № 1
Урок 16. Многочлен. [Стандартний вигляд многочлена.] Степінь многочлена. Подібні члени многочленів та їх зведення
Урок 17. Додавання та віднімання многочленів
Урок 18. Додавання та віднімання многочленів
Урок 19. Множення одночлена на многочлен
Урок 20. Множення многочленів
Урок 21. Множення многочленів
Урок 22. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки
Урок 23. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки
Урок 24. Розкладання многочленів на множники способом групування
Урок 25. Розкладання многочленів на множники способом групування
Урок 26. Розв’язування задач
Урок 27. Контрольна робота № 2
Урок 28. Квадрат двочлена
Урок 29. Квадрат двочлена
Урок 30. Різниця квадратів
Урок 31. Різниця квадратів
Урок 32. Сума й різниця кубів
Урок 33. Сума й різниця кубів
Урок 34. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники
Урок 35. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники
Урок 36. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники
Урок 37. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
Урок 38. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
Урок 39. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
Урок 40. Розв’язування задач на перетворення виразів
Урок 41. Розв’язування задач на перетворення виразів
Урок 42. Розв’язування задач
Урок 43. Контрольна робота № 3
Урок 44. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Функція
Урок 45. Способи задання функції
Урок 46. Область визначення та область значень функції
Урок 47. Графік функції
Урок 48. Графік функції
Урок 49. Лінійна функція, її графік та властивості
Урок 50. Лінійна функція, її графік та властивості
Урок 51. Розв’язування задач
Урок 52. Контрольна робота № 4
Урок 53. Лінійне рівняння з однією змінною
Урок 54. Розв’язування лінійних рівнянь
Урок 55. Розв’язування лінійних рівнянь
Урок 56. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
Урок 57. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. графічний спосіб розв’язання систем
Урок 58. Спосіб підстановки
Урок 59. Спосіб підстановки
Урок 60. Спосіб додавання
Урок 61. Спосіб додавання
Урок 62. Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач. розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь
Урок 63. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Урок 64. Розв’язування задач
Урок 65. Контрольна робота № 5
Урок 66. Повторення. цілі вирази
Урок 67. Повторення. Функції
Урок 68. Повторення. Лінійні рівняння та їх системи
Урок 69. Підсумкова контрольна робота
Урок 70. Узагальнення матеріалу, вивченого за рікЕлектронний конструктор уроку. Алгебра. 7 клас

Залишити відповідь