Електронний конструктор уроку. Біологія. 11 клас 1

Електронний конструктор уроку. Біологія. 11 клас. Версія 3.0

  • 49 конспектів усіх уроків до курсу «Біологія. 11 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 49 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 815 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою

Тема. Розмноження організмів
Урок 1. Нестатеве розмноження організмів
Урок 2. Статеве розмноження організмів
Урок 3. Будова й утворення статевих клітин
Тема. Закономірності спадковості
Урок 4. Основні поняття генетики
Урок 5. Методи генетичних досліджень
Урок 6. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи
Урок 7. Хромосомна теорія спадковості
Урок 8. Зчеплене успадкування
Урок 9. Взаємодія генів. Позаядерна спадковість
Урок 10. Узагальнення та контроль знань з теми
Тема. Закономірності мінливості
Урок 11. Комбінативна мінливість
Урок 12. Мутаційна мінливість
Урок 13. Види мутацій. Мутагени
Урок 14. Модифікаційна мінливість
Тема. Генотип як цілісна система
Урок 15. Основні закономірності функціонування генів у про- й еукаріотів
Урок 16. Генетика людини
Урок 17. Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу
Урок 18. Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів
Урок 19. Основні напрямки сучасної біотехнології
Урок 20. Узагальнення та контроль знань з теми
Тема. Індивідуальний розвиток організмів
Урок 21. Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток
Урок 22. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму
Урок 23. Діагностування вад розвитку людини та їх корегування
Урок 24. Життєвий цикл у рослин і тварин
Урок 25. Ембріотехнології . Клонування
Урок 26. Узагальнення й контроль знань з теми
Тема. Популяція, екосистема, біосфера
Урок 27. Характеристика популяцій. Статева й вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції
Урок 28. Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів
Урок 29. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань
Урок 30. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем
Урок 31. Взаємодії організмів у екосистемах
Урок 32. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем
Урок 33. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І . Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса
Урок 34. Вплив діяльності людини на стан біосфери
Урок 35. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери
Урок 36. Узагальнення та контроль знань з теми
Тема. Основ и еволюційного вчення
Урок 37. Становлення еволюційних поглядів
Урок 38. Синтетична теорія еволюції
Урок 39. Природний добір
Урок 40. Вид, видоутворення. Мікроеволюція
Урок 41. Адаптації як результат еволюційного процесу
Урок 42. Макроеволюційний процес
Урок 43. Сучасні уявлення про фактори еволюції
Тема. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
Урок 44. Гіпотези виникнення життя на Землі
Урок 45. Еволюція одноклітинних і багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ
Урок 46. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем
Урок 47. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку
Урок 48. Узагальнення й контроль знань з теми
Урок 49. Узагальнення матеріалів курсуПерейти до завантаження ЕКУ Біологія. 11 клас

Залишити відповідь