Підручник з інформатики для 11 класу (Базовий курс)

Рекомендується для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів. Відповідає вимогам діючих програм МОН України з інформатики та 12-бальній шкалі оцінювання навчальних досягнень учнів.Просто і доступно описані основи роботи з графічним редактором Paint, текстовими процесором Word, програмами Excel (електронні таблиці), PowerPoint (комп’ютерні презентації), Access (система управління базами даних), всесвітньою мережею Internet. В кінці кожної теми є питання для самоконтролю і вправи для закріплення набутих знань.

Даний підручник можна завантажити та роздрукувати самостійно або придбати на сторінці видавництваЗалишити відповідь